Skip to content

Sverige får sin första kvinnliga riksåklagare - efter en långdragen process

Foto: Jessica Gow/TT

Petra Lundh kommer att utses under torsdagen till ny riksåklagare. Det uppger tidningen Expressen. Hon är idag chef för Södertörns tingsrätt. Regeringen väntas även fatta beslut om vem som blir ny Justitiekansler efter Anna Skarhed.

 

Enligt Expressen kommer lagman Petra Lundh att utses till ny riksåklagare vid torsdagens regeringssammanträde. Hon blir därmed Sveriges första kvinnliga riksåklagare.

Tidigare riksåklagare Anders Perklev lämnade tjänsten i våras för att bli president i Svea hovrätt och processen med att utse hans efterträdare har dragit ut på tiden.

Hanterade mediestorm
Petra Lundh har tidigare även sökt andra topptjänsten som lagman för Stockholms tingsrätt och president för Svea hovrätt. Nu blir det alltså hon som ersätter Perklev från den 1 september.

Hon var också den som tillsammans med chefsrådman Erica Hemtke fick hantera mediastormen efter den friande domen i Fittja-målet. Något som hon berättat om i en intervju med Dagens Juridiks systerpublikation Legally yours.

Hon har också gjort sig känd för att gå i bräschen för att domstolsväsendet ska synas mer i sociala medier. 

- Vi vill finnas där medborgarna finns, för att kunna skapa förtroende kring oss och vår verksamhet, har hon sagt till Legally yours.

Får extra miljoner
Hon väntas tillträda den nya tjänsten under hösten och kommer då bland annat att få hantera de extra 800 miljoner som regeringen utlovat till åklagarna, kriminalvården och domstolarna - efter att polisens verksamhet fått miljarder och börjat leverera.

Åklagarmyndigheten krävde redan i våras mer pengar till sin verksamhet och varnade då för konsekvenserna av satsningen på polisen som innebar ytterligare en ökad arbetsbörda för åklagarna.

Kravprofil: "sparsam"
Samtidigt är just sparsamhet en av de egenskaper som regeringen har lagt vikt vid i den kravprofil som ställdes samman i anslutning till att Anders Perklevs ersättare som RÅ skulle utses:

“Kunna hushålla väl med statliga medel” är en av de punkter som lyftes fram i kravprofilen enligt Legally yours som tagit del av rekryteringsunderlaget.

Regeringen valde i detta fallet att genomföra en "kallelseprocess" som alltså innebär att man inte kan söka tjänsten. Sedan flera år annonseras Sveriges tyngsta domarjobb ut genom Domarnämnden men det gällde inte tjänsten som RÅ.

Vice riksåklagare Kerstin Skarp har hittills ersatt Perklev som tillförordnad riksåklagare.

Ny Justitiekansler
Regeringen väntas även fatta beslut om vem som blir ny Justitiekansler efter Anna Skarhed som haft ämbetet sedan 2009.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

"Hon har också gjort sig känd för att gå i bräschen för att domstolsväsendet ska synas mer i sociala medier."

Det går rimmar ju väl med sparsamhet att ha massa kommunikatörer som enbart vidaretwittrar domstolarnas pressmeddelanden. Total onödigt enligt mitt tycke.

För övrigt var det ju tråkigt att det återigen inte blir en åklagare som blir riksåklagare.

Det var väl inget dåligt val men nog är det lite pinsamt att de etablerade oftast bara byter stolar med varandra. Så var det ju med Perklev och Wersäll. Något nytt blod kommer det sällan in i denna juridiska toppkrets.

Undrar om kvalifikationen kvinna ingick i kravprofilen för att bli riksåklagare? Jag hoppas att så inte var fallet utan att personen blivit utsedd för sina personliga kvalifikationer. Om personen är man, kvinna eller ickebinär är ointressant.

Feminism är ett förlegat och gammaldags tankesätt.

Nu blev hon utsedd för att hon är bäst, kolla lite fakta innan

"Vi vill ..... skapa förtroende kring oss och vår verksamhet", lär vår nya RÅ ha sagt.
Hoppas att Petra Lundh vet att rättrådighet och rakryggad öppenhet utan smussel är bästa receptet för detta. För hon syftade väl på förtroende från den stora allmänheten? Förtroende från etablissemanget verkar ju ha andra källflöden.
För röstboskapen och gräsrötterna är det bara att hoppas på det bästa och önska lycka till!

Är detta en av meriterna som ligger till grund för utnämningen.
https://twitter.com/SodertornsTR/status/874542038053781504
https://twitter.com/SodertornsTR/status/875268466378461186
Detta finns på Södertörns tingsrätts twitter. Regeringen säger ju sig vara feministisk.

Det är inte den som den avgörande frågan om Riksåklagaren är en kvinna eller en man. Det kommer att handla om hur den nya Riksåklagaren skall agera genom att tillämpa lagen för allas bästa.
Enligt statistik 90 % av de som hamnar hos tingsrätten döms på grund av åtalen varav ca 40 % frikänns eller ändras påföljden på av hovrätten. De siffror visar att åtalen från första början har varit felaktigt och domstolarna ogillar inte gärna åtal när rättsprocessen har kommit redan så långt som till huvudförhandling. Det förekommer att åklagare vid huvudförhandling påstår en del saker som är oriktig men med anledningen av att ingen som kontroller eller vågar i fråga sätta åklagarens påståenden döms folk felaktigt. Det gäller inte alla och alltid för att till största delen görs fantastiskt bra arbete av åklagarna. Anmärkningsvärt förs ingen statistik över de felaktigt dömda.
Tyvärr, det är väldigt få advokater som är riktigt seriösa, engagerade eller/och kunniga och det ger snålskjuts åklagarna och domstolen att kunna åtala, häkta och döma folk felaktigt.
Advokater och det gäller båda försvararna och målsägandebiträden de livnär sig på rättsprocesser, hänsynslösa egoister därför ligger inte i deras intresse att engagera sig för mycket. Problemen ligger i att de tjänar pengar på att dra målen igenom i tre domstolsinstanser. Ett klagande mot advokater hos Advokatsamfundet kompenserar inte de felaktigt dömdas rättsliga och ekonomiska förluster som orsakades av advokater.

Sammantaget de felaktigt dömda är rättslösa med dagens resning system i Sverige.
Man har förväntan om att den nya Riksåklagaren stödjer även de felaktigt anklagade och dömda och förespråkar objektivitetsplikten och sanningsenligheten även när det gäller resning och ställer krav på att Högsta domstolen följer Rättegångsbalken genom att åtgärda det som justitieråden anställdes för och prioritera resning och inte bildandet av prejudikat som förespråkas för närvarande av Högsta domstolens anställda.
Det är många som efterfrågar ett separat resningsinstitut motsvarande som finns i Norge men det sätts käppar i det hela tiden med oförståndiga och bortkastade förklaringar.
Om Högsta domstolen fortsätter att vägra att åtgärda resning och det anordnas inte heller ett separat resningsinstitut då problemen måste lösas på ett annat sätt för att ge de felaktigt dömda en ny chans till rättelse av felaktiga domar. För att lösa problemen gällande resning, om man hade viljan, humaniteten för felaktigt dömda man skulle kunna snabbt anställa ex. två till justitieråd med brottsmålskompetens endast med uppgiften om att åtgärda resning i brottmål.
De 9000 afghaner som fick stanna kvar och får gå nu på gymnasieutbildning är ett bra exempel på hur snabbt regeringen kan besluta och köra över alla som motsätter sig deras vilja om man bestämmer sig för och prioriterar någonting.
Det är tyst senaste tiden om resning och det nämns inga siffror hur mycket pengar som skall läggas på att åtgärda resning.
Det är många som väntar på att kunna få veta hur den nya ordföranden för Högsta domstolen och den nya Riksåklagaren kommer att agera och prioritera den absolut viktigaste uppgiften att ge felaktigt dömda en ny chans till rättelse av felaktiga domar.
Det är dags att i stället för journalister rättsväsendet som ser till att det finns ett fungerande system för resning.
Det är det som är den största rättsskandalen i Sverige att de felaktigt dömda vägras rättelse av felaktiga domar och att endast när journalister skandaliserar rättsväsendet tas upp frågan om och beviljas resning.

Tillägg : Det finns dessutom flera exemplar på att polisen hittar på erkännande av brott av de misstänkta i förhörsprotokollen, förvränger utsagor som leder också till felaktiga åtal och domar. Det berättas om bland annat av advokat Anna Dahlborg i Dagensjuridik :

http://www.dagensjuridik.se/2016/12/polisens-forhorsmetoder-maste-ifraga...

Men vad händer med de som inte kan räddas av advokat Anna Dahlbom ? Den första försvaren borde ställas till ansvar varför han/hon har låtit den misstänkte utsättas för sådana övergrepp av polisen. Man undrar över hur är det möjligt att åklagarna inte har upptäckt polisens påtvingade erkännanden av den misstänkta för att kunna agera för att rätta det till i tid, dvs innan åtalen och innan tingsrättens dom.
Det finns mycket den nya Riksåklagaren och rättsväsendet behöver kontrollera och ändra på som förekommer tyvärr i rättsprocesser.

Av bilderna att döma tycks hon inte vara någon knutblusa,

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.