Skip to content

Svenska Dagbladet får nej igen - rätt att sekretesstämpla brott mot amorteringskrav

Foto: Henrik Montgomery/TT och Stina Stjernkvist/TT

Svenska Dagbladet har inte rätt att få veta vilka banker som brutit mot de nya reglerna om amorteringskrav på bolån. Det slår kammarrätten fast. Tidningen har flera gånger uppmärksammat att vissa banker inte har följt kraven men Finansinspektionen har vägrat berätta vilka.

 

Finansinspektionen har inte velat tala om vilka sex banker som bröt mot de nya amorteringsreglerna i Finansinspektionens första stickprovskontroll år 2016. Nu ger Kammarrätten i Stockholm myndigheten rätt att sekretesstämpla uppgifterna.

Den journalist från SvD som drivit frågan har hävdat att intresset för allmänheten och bankernas aktieägare måste anses väga tyngre än den eventuella skada som bankerna skulle lida om uppgifterna röjdes.

Journalisten har också pekat på att sekretessbeslutet strider mot Finansinspektionens uppdrag att "stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden".

Kan skada bankerna
Men kammarrätten säger alltså nej och konstaterar att domstolen instämmer i Finansinspektionens bedömning att uppgifterna omfattas av sekretess.

Finansinspektionen har hänvisat till att uppgifterna är känsliga och att respektive bank skulle kunna antas lida skada om uppgifterna skulle röjas.

Det var sommaren 2016 som det infördes nya amorteringskrav som innebär att bolånetagare med lån som överstiger hälften av bostadens värde ska amortera.

Efter att Finansinspektionen gjort stickprov i sin årliga bolåneundersökning visade det sig att vissa banker inte följde de nya reglerna.

Sex av åtta banker
Efter en granskning av SvD kom det fram att det handlade om sex av åtta banker där bolånetagare som borde amortera inte gjorde detta.

Enligt SvD har Finansinspektionen i sommar sagt att bankerna har blivit "avsevärt mycket bättre på att följa kravet" och hänvisat till att de eventuella fel som uppkommer är "av marginell karaktär".

- Vi kan i år konstatera en markant nedgång av andelen hushåll som inte amorterar i enlighet med amorteringskravet. I de fall där vi fortfarande ser brister beror detta i nästan samtliga fall på handhavandefel där handläggaren räknat eller avrundat fel, uppger Victoria Ericsson, biträdande kommunikationschef, som svarat på SvD:s frågor per mejl.

Inget ansvar
Gunnar Dahlfors, som är avdelningschef för bankanalys, har tidigare sagt till SvD att han inte anser att Finansinspektionens uppdrag är att säkerställa att varenda bolånekund följer amorteringskravet. Myndighetens ansvar är i stället att se till att tillräckligt många amorterar. Det uppges också vara ett av skälen till att man inte velat berätta vilka banker som fastnade i stickprovskontrollerna.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén
  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt