Skip to content

Skulle leta efter droger - men genomsökningen av bostaden var olaglig enligt JO

Foto: Adam Ihse/TT

Genomsökningen av bostadsrummet efter droger var ett grundlagsbrott. Det konstaterar Justitieombudsmannen (JO) som riktar allvarlig kritik mot Farsta stadsdelsnämnd efter att personalen på ett drogfritt stödboende gjort "tillsynsbesök" hos en av hyresgästerna.

 

I en anmälan till JO klagade en man på att personal från kommunen utan lov hade varit inne i det rum som han hyrde av stadsdelsnämnden i Farsta. Boendet var ett drogfritt stödboende i form av en så kallad "träningslägenhet". 

Till följd av svårigheter med att hålla den här boendeformen drogfri förändrades verksamheten bland annat på så sätt att personalen skulle göra "tillsynsbesök" i de uthyrda lägenheterna om det fanns indikationer på att det förekom droger där.

Nämndens personal genomsökte därefter mannens bostad för att kontrollera om det fanns narkotika i hans lägenhet.

Grundlagsskydd mot intrång
Men JO Thomas Norling konstaterar nu att en myndighet inte utan vidare får lov att gå in i en bostad på det sätt man har gjort här. JO skriver att "nämndens genomsökning av bostaden utgjorde ett intrång av ett sådant slag som varje medborgare är skyddad mot enligt 2 kap. 6 § regeringsformen (RF)".

Fanns inget samtycke
Begränsningar i skyddet får enligt JO lov att göras genom lag men i det aktuella fallet fanns enligt JO inget lagstöd för den typ av genomsökning som nämnden genomförde.

JO pekar dock på att grundlagsskyddet endast gäller "påtvingade ingrepp". Den boende kan alltså samtycka till en genomsökning av bostaden. Men här fanns inget sådant samtycke och JO riktar allvarlig kritik mot stadsdelsnämnden för att ha brutit mot grundlagsskyddet.

 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Man löser problemet enklast genom att inkludera kontroll av den förhyrda bostaden samtidigt som hyresgästen lämnar sitt samtycke till drogkontroller/pissprov motsv.
Inget samtycke=inget kontrakt-i tidens anda.

Så det är okej att gå runt grundlagsskyddad integritet hur och när man vill? Kanske ska skriva kontrakt vid en arbetsintervju om att man inte får ta föräldraledighet och ha jobbet kvar också m.m

Företar vi en jämförelse med hur det över lag fungerar i USA konstaterar vi, att skyddsintresset för civilbefolkningen prioriteras där framför huruvida en enskild medborgare med ett tidigare uppvisat missbruk känner sig kränkt eller inte. Samtidigt är problemet här svårt att komma tillrätta med, eftersom Sverige företräder ett synsätt som är det motsatta och som därmed genomsyrar all lagstiftning, vilket begränsar våra möjligheter att uppnå en förändring av betydelse. Vi får likna det vid att vi skulle försöka förändra den kinesiska uppfattningen, att kollektivets intresse normalt tillåts gå före en enskild persons intresse.

* * *

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.