Skip to content

Skatteverkets posthantering strider mot grundlagen - JO: "kan medföra straffansvar öppna privata brev"

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det är inte tillåtet att öppna någon annans post om dennes namn står på kuvertet. Inte ens för Skatteverket.  Det konstaterar chefsjustitieombudsmannen och varnar för att Skatteverkets postrutiner i praktiken innebär ett grundlagsbrott.

 

Skatteverket har sedan 2013 en posthanteringsrutin som innebär att all inkommande personadresserad post, med vissa undantag, anses ställd till myndigheten och ska öppnas av myndigheten. Detta för att "säkerställa att all post tas om hand".

Posten blev liggande
Efter klagomål från en av medarbetarna inledde chefsJO Elisabeth Rynning en granskning och kontaktade Skatteverket. Enligt Skatteverket hade rutinen införts efter att man konstaterat att den personadresserade posten utgjorde en mycket liten del av den inkommande posten. Konsekvensen av att den inte öppnades var att handlingar som hörde till ärenden inte diariefördes skyndsamt och i vissa fall inte alls. 

Strider mot grundlagen
Men chefsJO konstaterar att "denna rutin inte är förenlig med grundlagen". Rutinen strider mot regeringsformens reglering om att "var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad vissa grundläggande fri och rättigheter, bland annat skydd mot undersökning av brev".

ChefsJO framhåller också att det dessutom kan "medföra straffansvar för enskilda befattningshavare att följa rutinen och öppna någon annans personadresserade post utan hans eller hennes medgivande". Detta genom brotten brytande av posthemlighet och intrång i förvar.

Skatteverket får därför kritik för rutinen som enligt chefsJO "inte kan godtas".

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt