Skip to content

Scientologiskrifter inte hemliga - domstol upphäver beslut om sekretess

Foto: Henrik Montgomery/TT

Scientologskrifterna är redan offentliggjorda och kan därför inte hållas hemliga som kommunen anser. Det slår kammarrätten fast och ger därmed en man rätt att få ta del av dem som offentliga handlingar.

 

Bollnäs kommun tog emot scientologiskrifterna i en PDF-fil som skickades till kommunen via e-post.

I filen ingår "Have You Lived Before This Life" från 1958, "Dianetics: The Evolution of a Science" från 1950, "Fundamentals of Thought" från 1956, "The Problems of Work" från 1956 och "Self Analysis" från 1951 - skrifter av scientologigrundaren Ron Hubbard.

En man begärde sedan, under pseudonym, att få ta del av skrifterna som inkomna allmänna och offentliga handlingar - en begäran som först beviljades av en tjänsteman hos kommunen men som senare avslogs av en annan utan motivering.

Mannen som hade begärt att få ta del av innehållet i PDF-filen överklagade till Kammarrätten i Sundsvall och begärde att beslutet skulle upphävas alternativt att ärendet skulle återförvisas till kommunstyrelsen.

Kammarrätten går nu på mannens linje och ändrar kommunens beslutet.

Den bestämmelse som enligt kammarrätten aktualiseras i offentlighets- och sekretesslagen (31 kap. 23 §) gäller för upphovsrättsligt skyddat verk. Kammarrätten skriver dock i sin dom:

"Samtliga aktuella skrifter har offentliggjorts i den mening som avses i upphovsrättslagen. Något hinder mot utlämnande finns därför inte. Det ankommer på kommunstyrelsen att lämna ut pdf-filen till X (mannen)."  

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt