Skip to content

Scientologiskrifter inte hemliga - domstol upphäver beslut om sekretess

Foto: Henrik Montgomery/TT

Scientologskrifterna är redan offentliggjorda och kan därför inte hållas hemliga som kommunen anser. Det slår kammarrätten fast och ger därmed en man rätt att få ta del av dem som offentliga handlingar.

 

Bollnäs kommun tog emot scientologiskrifterna i en PDF-fil som skickades till kommunen via e-post.

I filen ingår "Have You Lived Before This Life" från 1958, "Dianetics: The Evolution of a Science" från 1950, "Fundamentals of Thought" från 1956, "The Problems of Work" från 1956 och "Self Analysis" från 1951 - skrifter av scientologigrundaren Ron Hubbard.

En man begärde sedan, under pseudonym, att få ta del av skrifterna som inkomna allmänna och offentliga handlingar - en begäran som först beviljades av en tjänsteman hos kommunen men som senare avslogs av en annan utan motivering.

Mannen som hade begärt att få ta del av innehållet i PDF-filen överklagade till Kammarrätten i Sundsvall och begärde att beslutet skulle upphävas alternativt att ärendet skulle återförvisas till kommunstyrelsen.

Kammarrätten går nu på mannens linje och ändrar kommunens beslutet.

Den bestämmelse som enligt kammarrätten aktualiseras i offentlighets- och sekretesslagen (31 kap. 23 §) gäller för upphovsrättsligt skyddat verk. Kammarrätten skriver dock i sin dom:

"Samtliga aktuella skrifter har offentliggjorts i den mening som avses i upphovsrättslagen. Något hinder mot utlämnande finns därför inte. Det ankommer på kommunstyrelsen att lämna ut pdf-filen till X (mannen)."  

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

17 comments

Så vitt jag förstår är scientologiskrifterna Flower-power rörelsens heliga skrift.

Det är inte bara den heliga skriften utan också den heliga kon.
Den heliga kassakon har dragit in många pengar

Scientologi är inte särskilt "flower power", men visst är de här skrifterna något slags heliga texter för samlingen tomtar som tror på skräpet. Det fina är ju att de har försökt dölja de här texterna bakom X antal års medlemskap i och betalningar till Scientologikyrkan, men så fort de är offentliga kan man (förstås) själv läsa vad det är de tror eller låtsas tro på, och fatta med en gång att det är trams. Det är ju ganska olyckligt för Scientologikyrkan, som förstås vill ha fler medlemmar (a.k.a. betalande kunder) ...

Det här handlar alltså inte om de "dolda" texterna - alltså de som tidigare benämnts 'Scientologibibeln', eller mer specifikt Operating Thetan-texterna (där OT3 är den mest kända, med rymdkejsare Xenu som huvudperson) och New Era Dianetics for Operating Thetans.
Det här är Hubbards tidigare böcker, som man mig veterligen kan köpa i vanliga bokhandeln (med reservation för att upplagorna kanske sålt slut etc).

haha, fullständigt underbart!

Vad är det som är så underbart med det? De nämnda skrifterna är upphovsrättsskyddade men tillgängliga från bokförlag (och förmodligen också bibliotek). Så myndigheten agerar i princip som Pirte Bay. Hubbard dog 1986 och så vitt jag vet är det 70 år efter upphovsmannens död som gäller.
Hitlers Mein Kampf var upphovsrättsskyddat fram till 2015, och jag vill minnas att det var ett jäkla bråk om att verket utgivits före det. Likaså, för en än mer relevant jämförelse, så är Orwells 1984 och Animal Farm forttfarande upphovsrättsligt skyddade i två år till.
Är det med andra ord nu fritt fram att använda myndigheter som fildelningssajter?

Nu är ju Scientologikyrkan en religiös sekt som har förstört X antal människors liv, som förföljer och hotar f.d. medlemmar som försöker lämna rörelsen, som håller de här "heliga" texterna "gisslan" så att man måste vara medlem i ett antal år och sänka ned en massa pengar i organisationens skattkistor för att få läsa vad det ens är ens kyrka tror på. Det är tämligen lätt att argumentera för hur ett sådant här offentliggörande snarast är en samhällstjänst.

Låt höra den argumentationen då.

Hela din invändning är irrelevant för sakfrågan.

Din åsikt om scientologikyrkan är helt irrelevant i sammanhanget, oavsett om den är korrekt eller inte. Dessutom har du fel i sak, dessa texter är inte på något vis hemliga. Samtliga texter som nämns i inlägget finns tillgängliga att köpa på bl.a. Amazon. Jag kollade igår. Jag kollade också snabbt på Libris, och vad jag kan se finns de tillgängliga på svenska bibliotek också, även om inte i någon större utsträckning.
Att begära ut dem från en svensk myndighet är lika rätt som det vore att begära ut Jan Guillos eller Leif GW Perssons, eller Arnstads bok "Älskade fascism" som ett offentligt dokument från myndigheterna. Vill man läsa dem köper man dem eller lånar dem via ett bibliotek. Svårare är det inte.
Jag är rädd att kammarrätten resonerat likadant som du, jag tvivlar starkt på att de hade resonerat likadant om det hade gällt Camilla Läckbergs senaste alster.

"Bollnäs kommun tog emot scientologiskrifterna i en PDF-fil som skickades till kommunen via e-post."

Var det någon på kommunen som hade beställt skrifterna i pdf-format? Kommunen kunde och kan sannolikt gallra ut upphovsrättsskyddat material?

Kunde Svenska Institutet så kan väl en liten sketen kommun göra likadant.

http://www.friatider.se/svenska-institutet-har-forstort-lista-over-block...

Upphovsrättsskyddade böcker som är nödvändiga för verksamheten bör kommunen köpa in i tryckt format och sedan ge fan i att piratkopiera böckerna. I vilket sammanhang passar scientologernas skrifterna in i kommunens verksamhet.

Och fria tider fungerar utmärkt som källa anser du?

Har du någon invändning i sak här eller ville du bara se ditt namn i skrift?

Fria tider har ju rätt i sak, så vad är din invändning?
Jag drabbades själv av Svenska institutets blockering, mejlade dem och begärde ut listan som offentlig handling och fick följande tills svar: "Myndigheten beslöt i tisdags att med omedelbar verkan avblockera samtliga adresser på twitterkontot @sweden. Som en följd av detta beslut utplånades sammanställningen. Beslutet bifogas härmed."
Kanske dags att växa upp och börja med riktig källkritik istället för att bara gå på avsändare.

Fria tider har inte rätt i sak. Jag bedömer inte dig som rätt person att avgöra huruvida de har rätt i sak heller. Det är min invändning. Kommentarsriddare som du med dubbla alias är tämligen orimliga fanbärare av källkritiska motståndsrörelsen.

Har de inte? Menar du att SI har listan över blockerade Twitter-konton men vägrar lämna ut den? Kan du belägga det?

Jag visade med ett direkt citat från myndigheten själv att uppgiften om radering stämmer. Kan du inte läsa?
Och vad fasiken menar du med att jag skulle ha "dubbla alias"?
Jag heter Anders Ericsson, men av skäl som borde vara lätt att förstå så är det ett helt intetsägande namn, jag använder mig därför av mitt smek/öknamn "Dolf" (som går tillbaka till början av 70-talet) för att i någon mån avanonymisera mig själv.
Reklamera din uppfostran. Den är av undermålig kvalitet.

Personligen har jag inte en aning om vad som står i debatterade skrifter tillika skulle inte ans tänka tanken att låta mig påverkads av
mediaprostituerade som säger att de inte läst skrifterna och ändå påstår innehåll, som en debattör påtalar ”kan förstås att de är scientologiskrifterna Flower-power rörelsens heliga skrift”, men oavsett det är alla författares konstnärliga verk/skrifter upphovsrättskyddade.

Ett verk kan endast göras offentligt om författarna så bestämt och per automatik upphovsrätt skyddar verken och författare avgör om de ska utgöra undervisningsmaterial - för alla i allmänheten eller specifikt valda medlemmar och det enda läsarna har rätt att bestämma är ”om de ska tro eller låtsas tro på, eller med en gång bestämmer sig för att innehållet det är trams”.

I Dagens Juridik artikel beslut strider mot svenska lagar och Domstolars rättspatos och objektivitet contra motsatsen, har ännu en gång visat sitt fula tryne!

Av debattör: Hubbards tidigare böcker, som man mig veterligen kan köpa i vanliga bokhandeln (med reservation för att upplagorna kanske sålt slut etc)” - är oavsett om debattören har rätt i uttalandet upphovsrättsskyddade tillika har i Sverige politiserade domstolsrepresentanter med Jantelagsmentalitet brutit den för alla författare Obrytbara Upphovsrätten!
Dessutom fortsatt brottsligheten genom att i domstolens egna lokaler - kopiera - och till allmänheten sprida det upphovsrättsskyddad verket/verken!
Oavsett vem som gör intrång och i delar eller helhet sprider någon författares verk är grovt brott och de facto kan endast intelligensbefriade tycka ”är fullständigt underbart”!

Av annan debattör, Så vitt jag vet är det 70 år efter upphovsmannens död som gäller” är en ständigt återkommande fel uppfattning ty anhöriga till författarna ärver upphovsrätten som går vidare i flera generationer, med för det mesta tillägg:
När ingen anhörig finns kvar i livet ska inkomst av verken gå till av författaren vald förening, en eller flera hjälpverksamheter.
Av debattör åsikt: Nu är ju Scientologikyrkan en religiös sekt som har förstört X antal människors liv,,,,,,,” respekteras naturligtvis, tillika delas inte för min åsikt är att den person som beslutar att bli medlem i en religiös, politisk eller motororganisation och i tio, tjugo år är saliga i sin tro, har noll trovärdighet när de kritiserar organisation de valt att inte längre vara medlem i eller blivit uteslutna för att de som medlemmar begått oegentligheter mot organisationen.

Den i talspråk benämnda sektmetodiken är mest känd avseende politiker som vänsterpartister bytt politisk åsikt och minglat in i socialdemokraterna som gjort desamma och i sin tur minglat vidare som medlemmar i centerpartiet som minglat in som medlemmar i liberalerna som minglat in i kristdemokraterna som minglat in som medlemmar i moderaterna och alla har de skilts åt som sekteristiska ovänner, men åter mötts igen och nu som såta vänner är medlemmar i Sverigedemokrater!

Av debattör: Att begära ut från en svensk myndighet är lika rätt som det vore att begära ut Jan Guillos eller Leif GW Perssons, eller Arnstads bok "Älskade fascism" som ett offentligt dokument från myndigheterna” - vore intressant att pröva på
trots insikt i att när myndigheter eller domstolar får in upphovsrättsskyddade verk, så är de skyldiga att omedelbart belägga dem med sekretess!
I Sverige Domstolar synes bestå av härskande politisk självutnämnda juridiskt inkompetenta profeter vars raserande av i lagar stiftat är mer regel än undantag som denna gång åsamkat upphovsrättsinnehavarna till en författares verk irreparabel skada, kan om inte rättsstärkande åtgärder tas, drabba vilken författare som helst inkluderande undertecknad upphovsrättsinnehavare till ett stort antal verk och därav juridisk insikt avseende så ock immaterialrätten som i så ock Sverige har såväl skadeståndsansvar som straffrättsligt ansvar oavsett tjänstetitel på gärningspersonerna!
Mvh. Thérèse Angélique.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.