Skip to content

"Så bristfällig att den inte går att tillämpa" - Migrationsdomstolen underkänner "gymnasielagen"

Foto: Thomas Oneborg/TT

Lagen är så bristfälligt att det inte går att tillämpa. Det konstaterar Migrationsdomstolen i Malmö i en dom idag om den nya "gymnasielagen". Den unge man som åberopat reglerna får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

 

Migrationsdomstolen i Malmö har idag avgjort ett mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftning om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier - den så kallade "gymnasielagen".

Brister i beredningen
Målet gäller en ung asylsökande man från Irak som kom till Sverige under 2015. Han har inte kunnat styrka sin identitet men hans uppgivna ålder har inte ifrågasatts. Han har i sitt överklagande av Migrationsverkets avslag även kommit in med en ansökan om uppehållstillstånd med stöd av gymnasielagen.

Domstolen avslår hans ansökan efter att ha konstaterat att "bristerna i beredningen" av den nya gymnaiselagen är så omfattande att bestämmelsen om sänkt beviskrav inte får tillämpas.

"Omfattande kritik"
För uppehållstillstånd med stöd av gymnasielagen gäller därför enligt domstolen det normala beviskravet som innebär att identiteten ska vara klarlagd. Eftersom mannens identitet inte har gått att styrka får han inte stanna i Sverige.

- Det ursprungliga lagförslaget möttes av omfattande kritik och ifrågasättande från flera tunga remissinstanser. Den ändring i förslaget som regeringen då gjorde är väsentlig och avviker från den tydliga och etablerade ordning som gällt under lång tid. Förslaget borde därför ha skickats på ny remiss, säger chefsrådman Fredrik Löndahl i en presskommentar om domslutet.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt