Skip to content

Regeringen vill förbjuda nazistiska och rasistiska organisationer - hänvisar till regeringsformen

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Regeringen vill förbjuda nazistiska och rasistiska organisationer. Enligt justitieminstern finns redan nu möjligheten i regeringsformen genom rätten att förbjuda sammanslutningar som innebär förföljelse av en folkgrupp.

 

- Vi bör ta fram en lagstiftning som gör det möjligt att förbjuda nazistiska och rasistiska organisationer.

Det säger justitieminister Morgan Johansson (S) i en intervju med Sveriges Radios Ekoredaktion. Han hänvisar till Regeringsformens andra kapitel där det finns regleringar som ger rätt att förbjuda sammanslutningar "vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande".

Skydd för föreningsfrihet
Diskussionerna om hur man kan få stopp på nazistiska och rasistiska organisationer har tidigare strandat på grundlagens skydd av förenings- och yttrandefriheten men nu tror sig regeringen alltså ha hittat en lösning som sträcker sig utanför lagstiftningen om hets mot folkgrupp.

Rätten att förbjuda vissa sammanslutningar omformulerades i RF 2010 då man efter förslag från grundlagskommittéen tog bort begreppet "ras" ur all lagstiftning. Men ändringen skulle enligt propositionen "inte minska möjligheten att på lagnivå inskränka föreningsfriheten för rasistiska sammanslutningar". 

Regleringen i RF ser enligt propositionen endast "till att inskränkningar av föreningsfriheten för sådana organisationer inte blir grundlagsstridiga om de sker enligt föreskrifter som meddelas i lag".

"Får vara nog"
Enligt Morgan Johansson har Sverige inte haft den här typen av lagstiftning tidigare men nu tycker regeringen att det "får vara nog när det gäller den här typen av aktiviteter".

- De utgör nu, tycker jag, ett allvarligt hot mot enskilda människor, så det här måste vi vidta mer kraftfulla åtgärder mot, för att få stopp på, säger justitieministern till Ekot.

Regeringen planerar nu att tillsätta en utredning som ska ta fram ett lagförslag som skulle kunna bli verklighet år 2020.

En rad processer
Men juristerna är inte lika övertygade. Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, säger till Aftonbladet att "det kan leda till en rad processer som egentligen ger nazisterna en massa uppmärksamhet".

Han drar också en parallell till när man för 100 år sedan försökte förbjuda Aftonbladet som då istället kom ut i 16 eller 17 nya tappningar, till exempel "Aftonbladet två", som alla förbjöds.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt