Skip to content

Privata företag kan få ansvar för att svenskarna inte ska svälta ihjäl - ny utredning om krisberedskap

Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

Sverige skulle inte klara en kris när det gäller bland annat mat, drivmedel och underhåll. Regeringen konstaterar att det "saknas förmåga". Nu ska man gå till botten med vilket ansvar man kan lägga på privata vinstdrivande så kallade "totalförsvarsviktiga" företag - som tidigare drevs i offentlig regi.

 

Regeringen har beslutat att utreda det privata näringslivets roll inom totalförsvaret och den försörjningstrygghet som är grundläggande för att svenskarna bland annat inte ska svälta ihjäl om landet hamnar i kris eller i krig.

Bakgrunden är Sveriges nuvarande "dimensionering" som i princip är helt anpassad efter så kallade "fredstida kriser" där dessutom tidigare "totalförsvarsviktiga företag" som drevs i offentlig regi, idag istället är privatägda vinstdrivande företag.

Svält efter en vecka
I höstas varnade Kungl Krigsvetenskapsakademien i en studie för att det skulle ta en vecka innan alla livsmedel var slut och människor skulle börja svälta i en krissituation. Samtidigt varnade Socialstyrelsen och Försvarsmakten för att sjukvården skulle kunna kollapsa.

Krigsvetenskapsakademien pekade på att Sverige helt saknar ett system för att ta hand om skyddsrum, skyddmasker, livsmedels- och drivmedelslager samt sjukvårds- och reparationsberedskap. Allt sådant är nedlagt, liksom systemet med beredskapspoliser.

"Utreda näringslivets roll"
Nu vill regeringen gå till botten med hur samhällsviktig verksamhet i privat regi ändå ska kunna fungera för att möta de krav på höjd beredskap som ett krig eller en kris skulle innebära.

"Det finns därför ett behov av att utreda näringslivets roll inom totalförsvaret och hur samverkansformer och effektiv planering mellan offentliga och privata aktörer på den centrala, regionala och lokala nivån kan ske i syfte att säkerställa totalförsvarets kritiska behov i händelse av höjd beredskap och då ytterst krig", skriver regeringen.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december nästa år.

Se Veckans Juridik om hur lagar och regler sätts ur spel om Sverige drabbas av krig >>

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

Jag har 250 kilo frön i vacumpåsar, vid blöläggning blir detta över ett ton mat, det räcker för all mat i fyra år.
Jag har 50 burkar med mjölksyrade grönsaker och de räcker också i fyra år.

Jag åker runt i Sverige och håller workshops i mjölksyrning av grönsaker och levande frö föda nu i vinter.

Menar du att du äter fröna - eller groddar du dem? Minns att de 2011 dog minst 22 tyskar av just groddar.. Jag hade ju INTE kört på den dieten.

"Det nu pågående utbrottet beskrivs som det värsta i modern tid. Hittills har 22 människor dött och fler än 1 600 människor i 12 länder har bekräftats smittade. Men vid de överfulla sjukhusen i norra Tyskland är läget för många patienter fortfarande kritiskt."

Bakterier kan bara finnas på ytan av ett frö.
Frön steriliseras före groddning, spirning skottning nuförtiden.
80 till 85 gradit vatten i 25 till 30 sekunder
Skölj med kallt vatten.

Det behövs 4 saker för att bakterier ska växa till, de är tid, värme, vatten ovh näring.
De spiror som du refererar till ovan var kontaminerade med bakterier, de var inte striliserade och de fick växa till i 7 dagar.

Jag tar upp groddar som steriliserats (överkurs), blötlagts i 8 timmar och fått växa till i 24 timmar.

Mycket lättare är ju bara att köpa på sig ris, pasta och konserver.
Själv har jag lite mark så att jag kan producera mat. Det jag har hemma normalt räcker nog ett halvår ca. Men om jag bodde i stan så skulle jag nog ha några bananlådor med mat i ett förråd eller en garderob.

"svenskarna bland annat inte ska svälta ihjäl"
De första som skulle börja dö är de som är beroende av hemtjänst och följas av åldringar på serviceboenden som skulle dö i sina sängar av brist på mat och läkemedel.
Det vill säga de som är lägst prioriterade i dagens samhälle.

Det luktar lobbyister från svenskt näringsliv. Detta kan säkerligen bli synnerligen lukrativt för vissa utvalda företagare med goda politiska kontakter.

För om företagen ska stå för svensk krisberedskap så ska de givetvis ha betalt. Bra betalt och över många år.

Jag förutspår usla upphandlingar med luddigt definerade krav och total frånvaro av både kontroller och av konsekvenser för företagen när resultatet uteblir. Ungefär som nya karolinska.
Resultatet blir att det hela kommer att bli hiskeligt dyrt och om krisen väl kommer visar det sig att företagens krisberedskap inte fungerar alls utanför centrala stockholm och även där blir det magert.

Staten bör sköta krisberedskap själv, som en del av totalförsvaret. Utan hjälp från opålitliga företag och utan lobbyister.

Äntligen tänkte jag säga att, nu äntligen har regeringen fått tillbaka krisberedskapstänkandet, som det anstår en seriös och förutseende nation, (som Sverige var före murens fall, före EU-inträde och före den nyliberala* eran i svensk historia). Men så ser jag att de tänkta beredskapslagren inte ska vara en statlig eller offentlig angelägenhet, vilket är det enda rätta, utan läggas ut på den privata marknaden, i enlighet med nyliberal ideologi.

Om regeringen framhärdar i att beredskapslagren och krisberedskapen ska läggas ut på privata företag, och inte vara en statlig eller offentlig angelägenhet, så har de inget krismedvetande, vilket är ett oavvisligt krav för ett krisberedskapstänkande. Vad har regeringen tänkt sig? Nyare tids gulaschbaroner? Krisberedskapen ämnad för det svenska folket är en alltför viktig verksamhet för att läggas ut på privata vinstdrivande företag, som har vinsten och ägarintresset, före själva krisberedskapen, som sin högsta prioritet.

Lär då av exemplet som resulterade i narkolepsiskandalen.

2009, då Svininfluensan förklarades vara en pandemi och massvaccinering stipulerades, hade Sverige enligt nyliberal ideologi avhänt sig krisberedskapsviktig egen vaccintillverkning. Man hade i stället tecknat ett kontrakt med det privatägda, utlandsbaserade, kartellsökande, vinstdrivande läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline (GSK) på 18 miljoner doser av Pandemrixvaccinet. Trots att vaccinet inte var utprovat för barn under 18 år**, och trots att svininfluensan bara motsvarade en lättare säsongsinfluensa, så propsade svenska myndigheter på att även barn skulle vaccineras med detta vaccin. Svenska smittskyddsansvariga förklarade och försvarade massvaccineringen av det svenska folket i en avslöjad e-postkommunikation att nu är det bara affärer som gäller. Eftersom vaccinet inte var utprovat för barn, så fick drygt 190 svenska barn den obotliga narkolepsisjukdomen, till följd av att Alliansregeringen med stöd av det journalistiska etablissemanget kände sig tvungen att på affärsmässiga grunder dogmatiskt driva igenom massvaccineringen.

En ytterligare orsak till att man så dogmatiskt genomdrev massvaccineringen med Pandemrixvaccinet är att Sverige, som ett utslag av nyliberal, bristande krisberedskap, har minst antal sjukhussängar (hospital beds) per 100000 invånare i hela Europa.

*) Nyliberalism = avregleringar, utförsäljningar, privatiseringar av offentligdrivna samhällsviktiga verksamheter så att samhällsverksamheterna kan drivas av privatägda, utlandsbaserade, kartellsökande, suboptimerande, vinstdrivande oligopol, samt fritt flöde över nationsgränsen av människor, varor, kapital, grov kriminalitet, illegala vapen och dvärgbandmaskar.

**) I European Medicines Agency "CHMP ASSESSMENT REPORT FOR Pandemrix" daterat 2008, Doc Ref : EMEA/285631/2008, behandlas riskerna i nedanstående avsnitt:

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_asses...

"Risks
Pandemrix is commonly or very commonly associated with a range of local and systemic adverse reactions but these are not often of severe intensity and the safety profile would not preclude the use of the vaccine in healthy adults aged 18-60 years or > 60 years."

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.