Skip to content

Privata företag kan få ansvar för att svenskarna inte ska svälta ihjäl - ny utredning om krisberedskap

Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

Sverige skulle inte klara en kris när det gäller bland annat mat, drivmedel och underhåll. Regeringen konstaterar att det "saknas förmåga". Nu ska man gå till botten med vilket ansvar man kan lägga på privata vinstdrivande så kallade "totalförsvarsviktiga" företag - som tidigare drevs i offentlig regi.

 

Regeringen har beslutat att utreda det privata näringslivets roll inom totalförsvaret och den försörjningstrygghet som är grundläggande för att svenskarna bland annat inte ska svälta ihjäl om landet hamnar i kris eller i krig.

Bakgrunden är Sveriges nuvarande "dimensionering" som i princip är helt anpassad efter så kallade "fredstida kriser" där dessutom tidigare "totalförsvarsviktiga företag" som drevs i offentlig regi, idag istället är privatägda vinstdrivande företag.

Svält efter en vecka
I höstas varnade Kungl Krigsvetenskapsakademien i en studie för att det skulle ta en vecka innan alla livsmedel var slut och människor skulle börja svälta i en krissituation. Samtidigt varnade Socialstyrelsen och Försvarsmakten för att sjukvården skulle kunna kollapsa.

Krigsvetenskapsakademien pekade på att Sverige helt saknar ett system för att ta hand om skyddsrum, skyddmasker, livsmedels- och drivmedelslager samt sjukvårds- och reparationsberedskap. Allt sådant är nedlagt, liksom systemet med beredskapspoliser.

"Utreda näringslivets roll"
Nu vill regeringen gå till botten med hur samhällsviktig verksamhet i privat regi ändå ska kunna fungera för att möta de krav på höjd beredskap som ett krig eller en kris skulle innebära.

"Det finns därför ett behov av att utreda näringslivets roll inom totalförsvaret och hur samverkansformer och effektiv planering mellan offentliga och privata aktörer på den centrala, regionala och lokala nivån kan ske i syfte att säkerställa totalförsvarets kritiska behov i händelse av höjd beredskap och då ytterst krig", skriver regeringen.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december nästa år.

Se Veckans Juridik om hur lagar och regler sätts ur spel om Sverige drabbas av krig >>

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt