Skip to content

Polismyndigheten söker rättschefer till region Stockholm och region Öst

Polismyndigheten är organiserad i sju regioner, ett antal gemensamma avdelningar samt ett kansli. De gemensamma avdelningarnas uppdrag är att tillgodose ledningens och verksamhetens behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd samt stöd av mer administrativ karaktär inom respektive ansvarsområde. Avdelningarna har ansvar för all verksamhet inom respektive funktion vilket innefattar fullt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal oavsett var i landet personalen geografiskt är placerad. Utifrån principen tillgänglighet och professionalitet ska avdelningarna skapa förutsättningar för ett verksamhetsdrivet, professionellt, tillgängligt och likvärdigt stöd för hela Polismyndigheten

Rättsavdelningen inom Polismyndigheten ansvarar för rättslig styrning och stöd, förvaltningsrättslig verksamhet samt informationsförvaltning. Den har ca 740 anställda och består av sju enheter samt ett kansli som lyder direkt under avdelningschefen. Vi söker nu två rättschefer, en till rättsenhet Stockholm och en till Öst, den senare med placering i Linköping.

De regionala funktionerna ansvarar för att ge juridiskt stöd till såväl det operativa arbetet som ledningen inom respektive polisregion. I de regionala funktionerna ingår även verksamhetsområdema informationsförvaltning och förvaltningsrätt. Det innebär att du som rättschef har ett ansvar för dessa områden inom regionen. Du ingår i såväl rättsavdelningens nationella ledningsgrupp som respektive polisregions ledningsgrupp.

Som rättschef för ska du

* under avdelningschefen och tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att Polismyndighetens uppdrag genomförs samt driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete

* ansvara för verksamhetens resultat

* ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

* företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

* verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.

* arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.

* ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

har du

* flerårig erfarenhet från arbete inom rättsväsendet, Regeringskansliet eller motsvarande

* erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer

* erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet

* erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete

* ingått i ledningsgrupp

 

besitter du

* förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare

* förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer

* förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

* förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

* förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

* förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

 

Kontaktpersoner Information om uppdraget lämnas av rättschef Martin Valfridsson, telefon 010 563 7112. Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, som under semesterperioden även tar emot frågor om uppdraget för vidare befordran.

 

Fackliga företrädare SACO: Anna Owens, telefon 010 563 48 81

Polisförbundet: Sofia Ask, telefon 010 563 87 10

Fackförbundet ST: Johan Gertz, telefon 010 567 70 92

Seko Polisen: Karna Tillheden, telefon 010 561 66 27

 

Anställning

* Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

* Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kommer att genomföras före anställning.

 

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Söker du rättschef Stockholm, anger du referensnummer A356.669/2018 i mejlets ärendemening. För rättschef Öst är referensnumret A356.678/2018.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Polismyndigheten Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan senast den 20 augusti 2018!

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt