Skip to content

Personlig assistent har blivit ett av de vanligaste yrkena - nu ska arbetsförhållandena granskas

Foto: Martina Holmberg/TT

Antalet personliga assistenter ökar och yrket har blivit ett av de vanligaste i Sverige. Regeringen har därför beslutat att gå till botten med yrkes-gruppens arbetsförhållanden och arbetsuppgifter - och behovet av utbildning.

 

Över 70 000 personer arbetar idag som personliga assistenter. Majoriteten som arbetar som personliga assistenter - 76 procent - är kvinnor.Regeringen tillstätter nu en utredning som ska undersöka de personliga assistenternas arbetssituation - möjligheter till introduktion, informations- och utbildningsinsatser.

- Bakgrunden är att vi inte har någon tidigare kartläggning av det elfte största yrket i Sverige. Det finns ett stort behov av att veta hur de arbetar och vad som kan göras för att förbättra arbetsmiljön och kompetensutvecklingen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

- Min förhoppning är att kunskapen som kommer fram kan leda till förbättringar av arbetssituationen men också bättre kvalitet för alla de som behöver en personlig assistans för att leva ett självständigt liv.

Eftersom yrket personliga assistent går ut på att tillgodose grundläggande personliga behov hos den som har stora funktionsnedsättningar har den som har beviljats personlig assistans rätt att bestämma vilken "anordnare" som ska utföra assistansen. Arbetsgivare för personliga assistenter är därmed den som är anordnare av assistansen - oavsett verksamhetsform.

Utredningsuppdraget omfattar personlig assistans oavsett verksamhetsform. Uppdraget ska redovisas 15 januari 2020.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Med ökande levnadslängd och ändrad demografisk sammansättning så tror jag att det eventuellt kan sluta med att halva befolkningen vårdar den andra halvan.

Intressant information i sammanhanget är att enbart 1,5 promille av befolkningen är beviljade personlig assistent enligt LSS, trots det kostar reformen 3% av statsbudgeten. Nu ger de här 1,5 promille alltså också upphov till ett av de vanligaste yrkena? För att citera från länken:

"Den återkommande frågan är rimligheten i att en så liten grupp som 1,5 promille av befolkningen kan få tre procent av statsbudgeten i bidrag, samtidigt som den stora majoriteten av funktionshindrade endast får en bråkdel av detta i statligt stöd. "

https://kvartal.se/essaer/ett-slukhl-i-statsbudgeten

Det är märkligt att regeringen inte vill motverka att man kan ha
Assistans utan att det beviljas för grundläggande behov såsom
Att äta själv. Jag kan intyga att jag i dagarna såg en ung man med
Assistans som han brukar ha, det som är fel med det stödet det är
Att han inte använder assistansen som hjälp för att han har en svår
Funktionsnedsättning som angivet ska gälla för den som får rätt till
Stödet.

Jag såg honom gå själv in till toaletten på ett McDonalds på Södermalm
På natten och han hade då rest sig upp från sin rullstol och gick in.
Assistenten stod utanför. När han åt mat gjorde han det själv. Jag vet
Vem den här personen är eftersom jag sett honom på en nattblubb med
Hans assistent för något år sedan. Han pratade med mig då och han
Sa att han har assistent för han kan inte stå upp. Lögn alltihop och
Det att man inte kan stå är inte tillräckligt skäligt för att ges stöd.

En nylig dom i svensk domstol stod fast att har någon krävt och haft
Assistent för behov som sedan synts varit som överdrivna så ska
Den som inte talat sanning betala tillbaka assistent ersättningen för
Perioden som förflutit.

Han jag såg är en till av alla bedragare som går fria men ska betala
Tillbaka ganska mycket pengar till staten. Varför utreder inte staten
Mer innan beviljar stöd som assistans till relativt friska personer.
Som ovan person nämnt så får resten av befolkningen dom har en
Funktionsnedsättning knappt något stöd alls. Jag tycker mig att den
Orättfärdiga fördelningen av stöd inte är stöd av EU lagstiftningen.
Sverige har mycket att tillrättafärdiga för att ska bli jämlikt för alla
I befolkningen. Ett första steg det är att inte ge assistans till dem som
Inte ska ha det. Dem personerna bryter mot lagen och ingen myndighet
Gör idag rillräcklict strikta kontroller för att ändra på det. Regeringen
Har den här perioden också visat i sin fumlighet att man inte vet vad
Man ska göra fast att det kostar för mycket.

Många invånare i Sverige är besvikna över den magra lagen och undersökningar
Som är inte rättvisa.

Det var socialminister och vice statsminister Bengt Westerberg som stod bakom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I propositionen räknade man med en kostnad på 4 miljarder vilket med dagens penningvärde inte alls motsvarar 70 miljarder som den uppges kosta. Som jag ser det är lagen i vissa stycket grovt missbrukad, det gäller främst patienter som bättre skulle vårdas på institution på grund av gravt handikapp och att den bevisligen blivit utnyttjad och troligen fortfarande utnyttjas som födkrok för familjer och släkten på grund av bristande granskning.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.