Skip to content

"Öppen strid mellan juridik och politik" - expert varnar för konstitutionell kris efter migrationsdom

Jakob Heidbrink. Foto: Göteborgs universitet

"Vi har att göra med en sensation". Det skriver Jakob Heidbrink, docent i civilrätt, och reder ut komplikationerna med den nya "gymnasielagen" som Migrationsdomstolen i Malmö nyligen underkände. Han menar att det handlar om en öppen strid mellan juridik och politik - där någon måste backa.

 

Det kan enligt Jakob Heidbrink, docent i civilrätt, vara första gången någonsin som en svensk domstol underkänner en lag som den svenska riksdagen röstat igenom, trots att lagen haft en otillräcklig beredningsprocess bakom sig.

I en artikel i tidskriften Kvartal kallar Heidbrink det hela för en "juridisk sensation" och skriver att "den juridiska sfären är i öppen strid med den politiska".

Vägrade tillämpa lagen
Det var i förra veckan som Migrationsdomstolen i Malmö vägrade tillämpa den nya "gymnasielagen" för ensamkommande eftersom man ansåg att beredningsarbetet inför lagförslaget varit så bristfälligt att lagen helt enkelt inte fungerar. Den unge man som hade åberopat reglerna fick också avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Konstitutionell kris?
Jakob Heidbrink menar att domstolens ställningtagande eller "uppror" är mycket ovanligt. Detta "med tanke på den annars så försiktiga svenska juridiska traditionen". Han ser också framför sig att detta skulle kunna leda till en konstitutionell kris  - om inte en av sidorna "backar". 

Men "gymnasielagen" gäller fortfarande, påpekar Heidbrink, som också påminner om att den fortfarande kan tillämpas av andra domare som kanske inte ser den som lika bristfällig. Han påpekar också att "svensk rätt saknar erfarenhet av situationer som den som nu uppstått".

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

" - detta skulle kunna leda till en konstitutionell kris - om inte en av sidorna "backar""

Om Socialdemokraterna och Centerpartiet väljer att backa i valrörelsen och erkänner inkompetens är väl inte utsikterna i valet så direkt lysande ? Speciellt Annie Lööf som är utbildad jurist med examen. Här springer de nog hellre smack in i kaklet, bära eller brista, oavsett vad de borde göra =0)

Jag instämmer i Pemas bedömning!!! Det som dock överstiger min enkla fattningsförmåga är hur den/de personer är funtade som anmäler Pemas inlägg ”som opassande”!!!!!!! Träd fram och förklara dig/er!

I och med den beslutade "gymnasielagen" så har majoriteten av de lagstiftande riksdagsledamöterna, alltså våra förtroendevalda, inte bara åsidosatt den strikt juridiska kompetensens, dvs. Lagrådets, rekommendationer, utan troligen också den svenska folkviljan, vilket gör beslutet till ett demokratiskt problem.

Detta implicerar att majoriteten av riksdagsledamöterna, våra förtroendevalda, samt ett antal partiledningar, har blivit eller är utsatta för starka parademokratiska påtryckningsgrupper.

Eftersom majoriteten av de ca 9000 ensamkommande s.k. flyktingbarnen uppenbarligen är muslimer, så ligger det nära till hands att vi här har att göra med muslimska påtryckningsgrupper och muslimsk infiltration i partiapparaten i synnerhet i S, C, och Mp.

Du, det enda som ligger nära till hands är att det finns en uppsjö konspiratoriskt lagda personen som ser en muslimsk propagandamaskin i alla hörn.

Politikerna ville gå sina väljare till mötes och hålla fast vissa humanistiska värderingar som andra inte delar (läs du). De flesta av deras väljare har inga problem med att ge dessa 9000 ensamkommande ges möjlighet att stanna. Ingen infiltration eller påtryckningar nödvändiga.

Det är här inte fråga om jurister som gör ett politiskt ställningstagande. Det är inte innehållet som gör att de valde att inte tillämpa lagen utan uppfattade brister i beredningen.

Det är inte bara inom Sverige som diverse påtryckningar existerar för att ta in en massa illegala migranter som sedan livnär sig som parasiter på skattebetalare i Sverige, Tyskland, Frankrike m. fl. Dessa påtryckningar kommer utifrån internationellt, men det är något som tystas ner här. Det börjar edan med den mångmiljonaffär smugglarna gör på medelhavet när de skeppar tusentals afrikaner, afghaner, syrier och andra från underutvecklade länder hit och vilka betalar tusentals euron för att smugglas till Västeuropa. sedan har vi miljardären George Soros som finansierar alla NGOs vilka med sina fartyg hjälper de illegala migranterna till havs i sina gummibåtar. För att inte nämna alla korrupta EU-politiker och de i FN som nog också tjänar en bra slant på och har intresse av att förse Europa med dessa ekonomiska invandrare. I de allra flesta fall kommer de hit för ett bättre liv, bättre ekonomi och levnadsstandard, och uppfyller inte ens kraven på flyktingskap och förföljelse i deras hemländer. Och Merkel med sin idiotiska välkommen politik har ju försämrat Tyskland på många olika sätt, ekonomiskt då asylsökande i det landet får 1 000 Euro per månad i bidrag, säkerhetsmässigt där jag syftar på alla terrorattentat och annan brottslighet hennes som följt med henens dumma ogenomtänkta politik. Det enda vettiga lösningen på denna galenskap är att stänga Europas gränser utåt helt för alla dessa lycksökare, bygg ett staket eller mur och uppmuntra inte dem att komma hit för de har inget här att göra. Jag vill inte finansiera dem med mina surt förvärvade skattepengar! Men så länge flera skikt i olika länder och på olika plitiska nivåer tjänar stora pengar på detta kommer vi inte se slutet.

Nja, någon konstitutionell kris är det inte tal om.

(S) gick med på att låta +9000 unga män, utan tillstymmelse till skyddsskäl, stanna i Sverige, enkom för att hålla vänsterflanken lugn under valstriden.

(S) ledning tackar nog domstolen för att den satte ned foten, och att Sverige därmed, med lite tur, slipper en evig försörjningsbörda för andra länders bidragsturister - i synnerhet som de nu kan skylla på domstolen.

-Att majoriteten av svenskarna skulle vara för import av ytterligare bidragsturister, är knappast sant - trots allt så torde kostnaden för dem vara i häradet 6-7 miljarder (lågt räknat) pengar som rätteligen borde komma svenska skattebetalares välfärd tillgodo - och folk är inte dummare än att de inser att pengarna tas från våra pensioner, omsorg, skolor m.m. - till ingen nytta.

-Ja ingen nytta, förutom att en liten minoritet inom asylsekterna kan känna sig lite varam inombords.

Det finns här två frågeställningar vilka som gäller följande:

1. Det går alltid att hitta något i beredningen av en lag som kan ifrågasättas. Det betyder inte att lagen kan ifågasättas. Här gjordes heller ingen lagprövning (såsom är mer vanligt i andra länder) utan beslutet grundades på andra omständigheter. Så man kan populärt säga att det var en juridiskt sett "modig", men inte särskilt aktivistisk, domstol.

2. Lagen tillkom givetvis för att vinna valet. Det var ett försök att få muslimska röster eftersom de är många. Nu blev det dock en slags "balans" mellan blocken där Centerpartiet vägde nästan lika mycket på gungbrädan som s, och mp och v tillsammans.

Antagligen kommer det att uppstå fler sådana situationer innan valet. I vart fall i framtida val kommer dylika frågor att bli mer förekommande (och mer brännheta) allteftersom befolkningsstrukturen förändras:
https://www.expressen.se/nyheter/omstridd-studie-kan-bli-30-procent-musl...

Jag tycker att det är bra att det finns dugliga jurister när politiker schabblar med lagstiftningen. Domen är som väntar överklagad till Migrationsöverdomstolen och varför skulle den inte vara det, det är som bekant en födkrok i Sverige att företräda asylsökande. I Finland konstarter man att söka asyl är inget brott, alltså behövs inte juridiskt stöd. De som borrat sig djupt ner inasylansökningar och domar i migrationsdomstolarna hävdar att det finns en anmärkningsvärd likformighet i asylskälen. Vi känner till att det finns guider både i analog och digital form men frågan är också vilken roll det juridiska stödet spelar.

Jag tror att det kommer att bli svårt för Migrationsdomstolen att komma till en annan slutsats än Migrationsdomstolen. Speciellt efter Lagrådet skoningslösa kritik; "Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas." Svenska politiker hävdar när EU ställer krav på konstitutionsdomstol att varje domstol i landet är det. Om det vore med sanningen överensstämmande skulle i så fall lagen vara upphävd vilket den inte är.

Stopp o belägg innan alla skriker muslimsk invasion.

För de som inte minns så var lagrådet med flera minst lika skeptiska till den ursprungliga tillfälliga asyllagen och gränsstängning kontroller och andra panikbeslut hösten 2015 .
Deras 'gränsen för hur lagstiftnig kan utformas ' handlar ju egentligen bara om detta. Att man inte kan hålla på att lappa o laga lagar likt en vindflöjel i en tromb...
Men kritiken riktar alltså egentligen in sig på den ursprungliga ändringen... Som skulle vara 'tillfällig ' - men väl inte lär bli det.

Ingen – utom du – har nämnt ”muslimsk invasion”. Ofta används detta krigiska begrepp för att beteckna att de som bekänner sig till en av trosuppfattningarna inom islam har en generell form av etnicitet (typ av identitet) med betydelse för hur de kan passa in i den typiskt svenska kulturella gemenskapen och tillhörigheten. Ingen tänker på att den frågan är avsevärt större, och mer kontroversiell, bland muslimer av olika etnicitet. Vissa grupper hävdar till och med att det är där som den värsta formen av rasism frodas.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.