Skip to content

"Okänd" paragraf kan ge strafflindring - även om ungdomsrabatten tas bort

Foto: Henrik Montgomery/TT

Regeringen har aviserat att man vill avskaffa den så kallade "ungdomsrabatten" men enligt blivande riksåklagaren Petra Lundh finns det ändå kvar en ventil - i en oanvänd lagparagraf. Hon tror att den kommer att åberopas i större utsträckning om den generella rabatten försvinner.

 

Dagens straffrabatt för unga innebär att 18-åringar i princip får sitt straff halverat jämfört med var de skulle fått om de varit vuxna, det vill säga fyllda 21 år. Men både regeringen och en majoritet i riksdagen har aviserat att man vill ta bort rabatten från 18 års ålder.

"Särbehandling" av unga
I december förra året tillsattes en utredning för att se över möjligheterna till en sådan straffskärpning för unga och uppdraget gick till den numera blivande riksåklagaren Petra Lundh. I direktiven ifrågasätter regeringen om det är rimligt att som i dag "särbehandla" 18-20-åringar som ägnar sig åt organiserad brottslighet i gängmiljö. Särskilt om det handlar om personer som tidigare dömts för allvarliga brott.

Oanvänd paragraf
Men straffrabatten kan ändå komma att leva vidare. Det rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion. Petra Lundh säger till Ekot att det finns ytterligare en paragraf som kan göra att unga får kortare straff och som regeringen inte har för avsikt att ta bort.

- Det finns en bestämmelse i dag som tar sikte på bristande utveckling eller bristande omdömesförmåga. Den används inte i dag när det gäller ungdomar eftersom där finns det en generell reduktion, säger hon till Ekot.

Hon anser också att paragrafen "sannolikt kommer den göras gällande av försvarare och tilltalade i betydligt större utsträckning" än i dagsläget.

Individuella bedömningar
Den tidigare presidenten i Svea Hovrätt, Fredrik Wersäll, pekar på att individuella bedömningar av unga personers mognadsgrad kommer att bli viktiga om den generella rabatten tas bort.

- På så sätt skulle man kunna fånga in dem som trots att de är 18 år har en bristande förmåga att fullt ut bedöma konsekvenserna av vad man gör, säger Fredrik Wersäll till Ekot.

Petra Lundh ska lämna sina förslag till regeringen i december.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt