Skip to content

Obehövlig "gynundersökning" var våldtäkt - läkaren döms till två års fängelse

Foto: Claudio Bresciani/TT

Läkaren har inte kunnat förklara syftet med att undersöka den unga kvinnans underliv när hon sökte hjälp på vårdcentralen för huvudvärk och hjärtklappning. Hovrätten har nu slagit fast att den "gynekologiska" undersökningen ska rubriceras som våldtäkt och läkaren döms till två års fängelse.

 

Läkaren, som är i 50-årsäldern, åtalades vid Örebro tingsrätt för våldtäkt efter en händelse på en vårdcentral i Örebro hösten 2017.

En kvinna i 20-årsåldern hade sökt vård efter att ha haft besvär med hjärtklappning och huvudvärk. Hon hade även haft domningskänslor i sidan och smärta och ryckningar i ena ögonlocket.

Läkaren fick hjärtklappning
Kvinnan fick en tid med läkaren, som genomförde en "normal" undersökning av henne - frånsett att han sade att han "också hade hjärtklappning", vilket kvinnan tolkade som att det var hon som gav honom det.

Läkaren bad kvinnan att komma tillbaka senare för en mer grundlig undersökning och en vecka senare var hon tillbaka på vårdcentralen.

Kvinnan har berättat hur hon vid det andra besöket hänvisats till ett undersökningsrum där hon varit ensam med läkaren och fått klä av sig till underkläderna. Kvinnan har sedan fått ligga på en säng och läkaren har efter en inledande undersökning av kvinnans ben börjat ställa frågor om hennes mens och eventuellt besvär i underlivet. Han har sedan bett att få undersöka hennes underliv.

Kvinnan blev chockad
Trots att hon vägrat har läkaren börjat undersöka underlivet på olika sätt. Kvinnan har uppgett att hon blivit chockad och inte visste vad hon skulle göra - men att hon spänt kroppen för att få mannen att sluta. Han har istället fört sitt finger fram och tillbaka i hennes underliv, sagt att det "kändes gott" och tagit tag om hennes ena bröst.

Läkaren har sedan närmat sig kvinnan som för att kyssas, men när hon vänt sig bort har han slutat med "undersökningen". Kvinnan har berättat att han sagt att det "inte alltid är lätt att vara läkare".

Direkt efter att ha lämnat undersökningsrummet har kvinnan berättat för en sjuksköterska och för vårdinrättningens chef vad som hänt, någonting som lett till att läkaren stängts av och polisanmälts.

"Ytlig undersökning"
Läkaren har själv bekräftat delar av händelseförloppet och medgett att han har undersökt kvinnans underliv, men gjort gällande att det handlat om en "ytlig undersökning" utan penetration och att han använt handskar. Han har samtidigt förnekat att han skulle ha tagit kvinnan på bröstet eller försökt kyssa henne.

Läkaren har förklarat att han är medveten om att en kvinnlig anställd ska vara närvarande om en manlig läkare undersöker en kvinnlig patients underliv, men att han frångått reglerna av effektivitetsskäl och eftersom det inte handlat om någon regelrätt gynekologisk undersökning.

Tingsrätten ansåg dock att det var bevisat att läkaren hade våldtagit kvinnan. Domstolen hänvisade till kvinnans "tydliga redliga och återhållsamma berättelse" som fick stöd av övrig bevisning.

Särskilt utsatt situation
Något våld hade i och för sig inte använts men det var enligt tingsrätten uppenbart att kvinnan hade befunnit sig i en "särskilt utsatt situation" och att gärningen därför skulle bedömas som våldtäkt.

Att det handlade om ett övergrepp i förhållandet mellan en läkare och hans patient var särskilt allvarligt men tingsrätten pekade samtidigt på att läkaren till följd av domen kommer att få problem med att utöva sitt yrke. Påföljden ansågs därför kunna stanna vid två års fängelse - alltså minimistraffet för våldtäkt.

Domen överklagades till Göta hovrätt som nyligen gick på samma linje linje och fastställde domen.

Regel ska skydda läkare och patient
Hovrätten konstaterar att kvinnans berättelse utgör den huvudsakliga bevisningen men att den är trovärdig - vilket inte gäller läkarens berättelse. Han har frångått regelverket som anger att en kvinna borde ha varit närvarande i undersökningsrummet. Regeln är till för att skydda både läkare och patient och läkarens agerande framstår enligt hovrätten därför som "ytterst anmärkningsvärt".

Läkaren har här uppgett att det ibland kan ta lång tid att få fram kvinnlig personal men har medgett att han inte ens gjort några försök. Läkaren har inte heller lyckats förklara varför en undersökning ens av av "de yttre genitalierna" skulle ha varit relevant när kvinnan sökt vård på grund av oro för neurologisk sjukdom.

Han har också uppgett att det handlade om en stressad situation men har på eget initiativ kontaktat kvinnan inför undersökningen och flyttat fram besökstiden eftersom han inte hade några patienter just då.

Två års fängelse
Hovrätten slår fast att det har gått till som kvinnan har berättat och att det därmed handlar om våldtäkt. Kvinnan har befunnit sig i en "tydlig beroendeställning" i förhållande till läkaren och har samtidigt bestämt sagt att hon inte vill få sitt underliv undersökt.

Hovrätten bekräftar att läkaren "otillbörligt har utnyttjat kvinnans särskilt utsatta situation" och att han har agerat med uppsåt. Hovrätten fastställer därför tingsrättens dom på två års fängelse.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt