Skip to content

"Lurades" använda bankkonto för penningtvätt - 19-årings uppsåt prövas av HD

Foto: Isabell Höjman/TT

Enligt 19-åringen visste han inte att de aktuella pengarna på hans konto kom från brottslig verksamhet - förrän det var försent. Efter en fällande dom för grov penningtvätt i hovrätten ska nu Högsta domstolen pröva 19-åringens uppsåt och rekvisiten för penningtvätt.

 

Hans avsikt var endast att hjälpa en väns vän som inte kunde komma åt sina konton på grund av en konkurs. När han slutligen förstått att pengarna på hans eget konto kunde komma från brott hade han pressats och hotats av "vännen" och därmed tvingats att medverka till att pengarna överförts och tagits ut. Det berättade 19-åringen vid tingsrätts- och hovrättsförhandling efter att han hade lånat ut sitt bankkonto för insättning och uttag av 250 000 kronor.

Hotat honom
Hovrätten fastställde tingsrättens domslut där 19-åringen dömdes för grovt penningtvättsbrott till villkorlig dom. Nu har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd för att pröva "vad hovrätten har funnit styrkt beträffande gärningen".

19-åringen hade gått med på att låna ut sitt bankkonto och lämnade därför över kort och kod till en 37-årig man som var vän med en av familjens nära vänner. Sedan hade de åkt runt till olika banker och gjort uttag från 19-åringens konto. Enligt 19-åringen hade han känt sig tvingad att gå med på detta eftersom 37-åringen hotat med att han annars skulle bli betalningsskyldig eller skadad.

Pengarna kom enligt åklagaren från ett grovt bedrägeri där någon hade tagit ett lån i en annan persons namn.

Inget uppsåt
Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning att 19-åringen först då beloppet kommit in på hans konto förstått att det inte handlade om "ärliga" pengar och att han därmed inte haft uppsåt till penningtvättsbrott genom att låna ut sitt konto samt kontokort och kod för uttag. Detta eftersom han enligt hovrätten först efteråt insett att det var fråga om "oärliga" pengar.

Men när det gällde själva överföringen och uttagen uppfyllde de dock "objektivt sett rekvisiten för penningtvättsbrott" enligt hovrätten och dessa delar täcktes alltså trots allt av 19-åringens uppsåt.

Vad gäller 19-åringens "invändning om nöd" delade hovrätten tingsrättens uppfattning om att hans rädsla inte fritar honom från ansvar "eftersom det inte varit någon överhängande situation".

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt