Skip to content

Lät firman betala mat, möbler och födelsedagsresa - upptaxeras med 800 000 kronor

Foto: Björn Lindgren/TT

800 000 kronor i upptaxerad lön och ett skattetillägg på 40 000 kronor blev notan för de två makar som låtit sitt bolag betala allt från bilar till resor, möbler och mat. Kammarrätten ger Skatteverket rätt.

 

Skatteverket beslutade att upptaxera ett mindre aktiebolag i Skåne eftersom man funnit att bolaget hade betalat en mängd privata och icke verksamhetsanknutna kostnader för bolagets kvinnliga ägare. Kostnaderna kunde även hänföras till kvinnans make som var den enda anställda i bolaget samt till deras barn.

Bil, mat, resor och möbler
Enligt Skatteverket ska makarna bland annat ha låtit firman betala för sonens bil samt mat, resor, växter och möbler. Det fanns även kostnader för hotell och mat i samband med kvinnans födelsedag samt merkostnader för ett kontor i makarnas privatbostad.

Skatteverket betraktade kostnaderna som lön och höjde makarnas inkomst av tjänst och underlaget för bolagets arbetsgivaravgifter med cirka 500 000 kronor för inkomståret 2014 och drygt 300 000 kronor för inkomståret 2015.

Bolaget nekades samtidigt avdrag för ingående mervärdesskatt med cirka 140 000 kronor och påfördes ett skattetillägg med cirka 40 000 kronor.

En anställd och en kund
I tre olika mål vid förvaltningsrätten i Malmö begärde makarna att beslutet skulle justeras och hävdade å sin sida att flera av kostnaderna visst hörde till verksamheten och därför var avdragsgilla. Dit hörde bland annat ett antal litografier, mattor och en prenumeration på Dagens industri. Saker som enligt makarna hörde till bolagets kontorsdel i deras privata bostad.

Men förvaltningsrätten bedömde att Skatteverkets beslut varit riktigt. När det gällde kosnaderna för representation konstaterade domstolen särskilt att bolaget endast hade en anställd och bara en kund varför behovet av representation var lågt.

Kammarrätten i Göteborg gör nu samma bedömning som underinstansen och konstaterar att Skatteverket har haft fog för sitt beslut att upptaxera bolaget och dess ägare samt hennes make.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt