Skip to content

Långa handläggningstider hindrar säsongsföretag på landsbygden - regeringen vill se tidsgränser

Foto: Christine Olsson/TT

Både riksdag och regeringen vill se maxtider och tidsgränser för myndigheternas utdragna handläggningsprocesser av företagsfrågor. Nu ska Tillväxtverket ta fram förslag på hur man kan förenkla för de säsongsföretag som finns på landsbygden och är beroende av turism.

 

Under såväl sommar som vinter poppar det upp säsongsföretag överallt i Sverige men framför allt på landsbygden. Företagen är ofta en del av den svenska besöknäringen och beroende av att få sina tillstånd inom rimlig tid så att verksamheten kan komma igång snabbt. 

Tidsaspekten "trång sektor"
Efter att riksdagen krävt att alla myndigheterna ska ha tydliga tidsgränser för sina handläggningstider har Tillväxtverket lämnat en rapport om detta. Men nu ger regeringen Tillväxtverket i uppdrag att även utreda särskilt hur man kan förenkla för företag som är inriktade på säsongsverksamhet och som tar emot turister.

Enligt regeringen är dessa företag ofta mindre än företag i andra branscher och i tätorter, vilket innebär att de administrativa kostnaderna som andel av de totala kostnaderna är större. För dessa företag är tidsaspekten ofta en "trång sektor". 

Mål om kortare tider
Tillväxtverket ska delredovisa till hösten och lämna hela redovisningen i februari nästa år.

Enligt regeringen är "förenklingsarbetet en prioriterad verksamhet" och just kortare handläggningstider är "en viktig del" för företag i Sverige. Målet om kortare handläggningstid ska ha uppnåtts 2020.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt