Skip to content

Jurist vinner mot byggbolag efter försenad nyproduktion - därför får hon häva lägenhetsköpet

Foto: Thomas Oneborg/SvD/TT

Sex veckors försening och lägre takhöjd är var för sig tillräckligt för att köparen ska ha rätt att häva förhandsköpet av en nyproducerad lägenhet. Det slår Stockholms tingsrätt fast efter att en kvinnlig jurist vägrat fullfölja sitt köp av en nybyggd lägenhet i Hägersten i Stockholm.

 

Den kvinnliga juristen ingick ett förhandsavtal för en nyproducerad lägenhet i Hägersten i mars förra året och betalade då även en handpenning på 50 000 kronor. Beräknad tid för inflyttning var i december samma år.

Men först åtta månader senare, i november, fick hon själva upplåtelseavtalet. Det visade sig då att hon inte skulle få tillträde till lägenheten förrän den 15 februari 2018. 

Hävde köpet
Dessutom hade bostadsrättsföreningen ensidigt infört andra ändringar i avtalet som kvinnan inte kunde acceptera. Av upplåtelseavtalet framgick bland annat att lägenhetens takhöjd var lägre än vad som stått i förhandsavtalet.

På grund av ändringarna hävde kvinnan köpet strax efter att hon fått upplåtelseavtalet.

Byggbolaget som stod bakom nyproduktionen och försäljningen av lägenheterna vägrade dock att acceptera hävningen och ville inte betala tillbaka handpenningen.

Rätt att frånträda
Men Stockholms tingsrätt ger nu alltså köparen rätt. Den omständigheten att förseningar är vanliga inom ny- och omproduktioner av lägenheter har ingen betydelse enligt domstolen.

Rätten slår fast att kvinnan har rätt att frånträda förhandsavtal och att hon har rätt att få tillbaka handpenningen.

Tio veckors försening
Rätten bedömer att förseningen med upplåtelsen och tillträdet har varit tio veckor lång och att bostadsrättsföreningen därmed har begått ett avtalsbrott som varit av "väsentlig betydelse" för kvinnan.

Även om förseningen, som föreningen hävdat, skulle ha uppgått till endast sex veckor är den enligt rätten tillräcklig för att kvinnan ska anses ha haft rätt att häva köpet.

Fel takhöjd
Rätten konstaterar också att föreningen enligt förhandsavtalet haft en skyldighet att leverera en lägenhet med en takhöjd på 2,5 meter, inte 10 eller 20 centimeter lägre takhöjd.

Genom att i upplåtelseavtalet tillhandahålla en lägenhet med lägre takhöjd än vad som tidigare framgått har föreningen enligt tingsrätten även i detta avseende gjort sig skyldig till avtalsbrott - "även om sänkningen måhända berott på tekniska problem med ventilationen".

Även på denna grund anses alltså kvinnan ha haft rätt att häva förhandsavtalet.

Med denna utgång ska föreningen omedelbart betala tillbaka handpenningen och dessutom ersätta kvinnans rättegångskostnader med drygt 250 000 kronor.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt