Skip to content

Jurist kritiserar nedrustning av räddningstjänsten och brister i beredskap - utredde storbranden 2014

Foto: Robert Henriksson/TT

Nedrustning av räddningstjänsten, plantering av samma trädslag och svårt att ta till sig tidigare erfarenheter. Det är tre av de orsaker som juristen Aud Sjökvist pekar ut till varför sommarens bränder har kunnat bli så omfattande. Hon utredde storbranden 2014 och konstaterade då en omfattande brist på insikt, kunskap och förmåga. 

 

Juristen och tidigare kammarrättsdomaren Aud Sjöqvist var regeringens särskilda utredare för Västmanlandsbranden 2014. Enligt hennes utredning tog det för lång tid för räddningstjänsten och kommunen att agera då och själv fick hon en chock över hur illa allt hade fungerat.

Branden startade på ett kalhygge mitt i sommaren och hela räddningsoperationen inleddes med att man inte ens hittade branden. Därefter förstod man inte omfattning av den och till detta kom att räddningsmanskapet var för få till antalet. Det fanns under de första dagarna ingen gemensam ledning och således inte heller några förutsättningar att skapa sig en överblick över branden som kunde sprida sig okontrollerat. 

Blivit bättre på att agera
Men när Aud Sjöqvist gästade SVT:s morgonstudio pekade hon ändå på att räddningstjänsten har blivit bättre på att ta emot hjälp utifrån och att de även verkar vara bättre på att agera. I dag kan räddningstjänsten enligt Aud Sjöqvist också mer om skogsbrandsbeteende än de kunde 2014 och de kan göra bättre bedömningar av vilket väder som kan vara farligt. 

Samtidigt finns det en hel del kvar att göra och räddningstjänsten har enligt Aud Sjöqvist under de senaste femton åren kontinuerligt nedrustats istället för tvärtom.

Borde ha eget brandskydd
Aud Sjöqvist pekar också på att skogsägarna skulle kunna arbeta med förebyggande åtgärder genom att variera de trädslag som planteras istället för att plantera samma typ av träd över stora områden. Hon skulle också vilja se att man anlägger brandgator innan det börjar brinna och att man utfärdar eldningsförbud oftare. Hon anser också att de stora skogsbolagen borde ha ett eget brandskydd.

När det gäller regeringens beslut att även sommarens bränder ska utredas pekar hon enligt SVT uppgivet på att det redan finns ett 30-tal utredningar och forskning om branden i Västmanland 2014 och att man "drar samma slutsatser varje gång".

"Man har inte lärt sig"
Till tidningen Expressen säger Aud Sjöqvist att både räddningstjänst och krisberedskap har utretts "hur många gånger som helst" och att det är samma brister som man anmärker på varje gång.

- Det är det som är upprörande att man inte har lärt sig och tagit till sig, att synpunkterna inte får genomslag. Det är inte bara den här regeringen, det spelar ingen roll vilken färg det är på politiken, säger Aud Sjökvist till Expressen.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Krisberedskapen i Sverige är allmänt urusel hos det politiska etablissemanget, pga. för mycket fokus på mediaträning och för litet fokus på statsmannamässighet.

Tror inte det uteslutande är den medieträningens fel. Problemet är av allvarligare art. De är inte smartare de som "bestämmer" De har dessutom fått "bestämma" i så många år utan att på något sätt riskera något hur illa de än sköter sig så det har gjort den alltmer degenererade. Vilket de ju naturligtvis inte anser själva. Varför ingen förbättring är i sikte med den svaga statskonstruktion vi har i landet. Kräftgången lär fortsätta och politikerna visa kraft genom punktinsatser och lapptäcksmetoden när det behövs. Men nån långsiktig plan för någonting lär de inte klara av. Eventuella förändringar kommer att komma utifrån. EU eller annorstädes..:)

@lantisjuristen 13:39
Instämmer!

Det bör också framhållas att ansvarsutkrävande för handlingar och konsekvensanalyser vid beslutsfattande lyser med sin frånvaro hos det besuttna politikerskrået. Således ett klart fall av degenerering.

Som exempel på detta vill jag ta upp när dåvarande finansminister Thomas Östros höjde tobaksskatten på cigaretter, varvid cigaretter köpta i Sverige steg i pris. Detta var på 1990-talet när Sverige var med i EU. Priset blev avsevärt högre i Sverige jämfört med i övriga EU. Han motiverade tobaksskattehöjningen med att vi får se om det får avsedd effekt. Dvs minskad cigarettkonsumtion och/eller mer pengar till staten. Vad Thomas Östros uppenbarligen inte förstod var ett fenomen som kallas cigarettsmuggling över gränsen.

Den avsedda effekten uteblev. Vad värre var, var att cigarettsmugglingen över gränsen kom igång i stor skala, bland annat utförda av kriminella nätverk. Smugglingstrader upprättades, som senare inte begränsades till cigaretter, utan utnyttjades till smuggling av narkotika, illegala vapen och flyktingar.

Så tobaksskatten fick sänkas igen. Men skadan var redan skedd. Östros hade inte gjort någon konsekvensanalys inför beslutet att höja tobaksskatten i EU-landet Sverige. Jag vet att jag då rasade mot detta beslut, för jag visste med min analytiska förmåga att den kriminellt belastade smugglingen av cigaretter skulle öka.

Man tänker så kortsiktigt att det är pinsamt. När man precis hade byggt upp den särskilda beredskapspolisen med över 1000 utbildade och utrustade personer, som var avsedda att användas vid större påfrestningar på samhället i fred och vid höjd beredskap - ja då sa man att det skulle aldrig bli några större skogsbränder, flyktingströmmar, terroristhot eller ökat hot från Ryssland. Och skulle det bli några problem så fanns det tillräckligt med vanliga poliser. Så man la ner styrkan och skrotade (!) dess nyinköpta vapen. Nu sitter det en massa poliser på Öresundsbron istället för att jobba med pågående brott, man har inga poliser som kan sköta avspärrningar vid skogsbränderna, den ordinarie polisen går på knäna och hotet från terrorister har aldrig varit större...

Det är skarp kritik som Aud Sjökvist kommer med. Vi börjar bli vana med att regeringen får kritik från allt fler håll. Kritiken är i allra högsta grad berättigad men det gäller också tidigare regeringar oavsett politisk hemvist. Som vän av ordning tycker man att med världens kanske högsta skatter borde man också ha en statsapparat i världsklass. Som det tidigare statsrådet Gustav Möller uttryckte det i en tid då begreppet "politisk klass" inte fanns; "Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket". Och gudarna ska veta att vi blivit bestulna ända in på kroppen.

Rebecca Weidmo Uvell, som jag bara förmår att läsa i små portioner för att innehållet gör mig upprörd, har på sin blogg listat ett antal statliga myndigheter och verksamheter där politiker, ofta efter en valförlust eller uselt arbete, fått en välavlönad reträttplats. Själv går det knappt en vecka utan att jag snubblarnöver någon obskyr offentligt finansierad verksamhet. Som Pehr G. Gyllenhammar sa en gång råder det inte brist på angelägna uppgifter utan finansieringen av dem. Det finns en rekorderlig rationaliseringspotential i offentlig förvaltning som skulle kunna användas till gagn för svenska skattebetalare.

Själv klarar jag inte läsa Weidmo Uvell efftersom hon verkar vara bindgalen :)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.