Skip to content

Jurist får betala klients rättegångskostnader efter överklagandemiss - inget prövningstillstånd i HD

Foto: Mikael Fritzon/TT

Det juridiska ombudet får stå för sin klients rättegångskostnader i ett mål om underhåll. Detta efter att ombudet missat att inkludera kostnaderna när målet överklagades. Högsta domstolen kommer inte att pröva frågan och därmed står hovrättens dom fast. Hela notan landar på närmare 140 000 kronor.

 

Ombudet företrädde en kvinna i ett mål om underhåll där kvinnan förlorade tvisten i tingsrätten och blev skyldig att betala närmare 70 000 kronor till pappan i ersättning för hans rättegångskostnader. Kvinnans ombud överklagade tingsrättens dom i underhållsfrågan, men inte beträffande rättegångskostnaderna.

Det ledde till att tingsrättens avgörande i denna del stod fast efter att det rättsliga förfarandet hade avbrutits när parterna träffade en förlikning i sakfrågan.

Skyllde på klienten
Kvinnan stämde juristen och krävde honom på hela det belopp som hon ålagts att betala genom den tidigare domen, både för sina egna och för motpartens rättegångskostnader.

Det juridiska ombudet har bekräftat misstaget och hävdat att det berott på "en olyckshändelse". Men han har förnekat att han skulle ha varit vårdslös eftersom kvinnan enligt honom varit "medvållande". Detta eftersom hon inte reagerat på det utkast till överklagandet som hon fått se innan det skickades in.

Kunde inte friskriva sig
Kalmar tingsrätt konstaterade att ombudet hade agerat vårdslöst vid överklagandet och att han inte kunde friskriva sig från ansvar genom att skicka ett utkast av överklagandet till sin klient för granskning.

Enligt tingsrätten hade dock kvinnan inte lidit någon ekonomisk skada eftersom det inte gick att bedöma på vilket sätt utgången av underhållsmålet hade påverkats av att rättegångskostnaderna inte överklagats.

140 000 kronor
Göta hovrätt ändrade senare domen och slog fast att ombudet skulle betala hela det yrkade beloppet för kvinnans rättegångskostnader och att han även skulle stå för rättegångskostnaderna i tvisten mellan honom själv och kvinnan. Summan landade på närmare 140 000 kronor.

Efter att ombudet överklagat meddelar nu Högsta domstolen att man inte tar upp frågan till prövning och hovrättens avgörande ska därmed stå fast.

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt