Skip to content

Inte olagligt med "straffavgift" för de som inte deltog på städdag - arbetet kompenserades med avdrag

Foto: Anders Wiklund/TT

300 kronor i "straffavgift" för den som inte deltar på städdagen är fullt tillåtet. Det konstaterar Mark- och miljööverdomstolen sedan en medlem i en samfällighetsförening i Örkelljunga kommun klandrat föreningens beslut om avdrag på årsavgiften i utbyte mot städning.

 

Städdagen var inriktad på samfällighetens gemensamhetsanläggningar i Örkelljunga kommun med bland annat rengöring av dagvattenbrunnar, röjning av ris, beskärning av träd och buskar, upprensning av diken, reparation av väghålor och målning av bänkar vid midsommarplatsen. 

Ville "stimulera uppslutning"
Men engagemanget var dålig och i ett försök att "stimulera uppslutningen" beslutade man på årsstämman att de medlemmar som ställde upp skulle få en kompensation med avdrag på årsavgiften med 300 kronor per person eller 500 kronor per par.

Beslutet klandrades dock av en av medlemmarna som ansåg att det innebar "arbetsplikt" och var olagligt.

Ingen "skyldighet"
Mark- och miljödomstolen i Växjö konstaterade att det inte fanns några regler som hindrade beslutet om städdagen. Det följde enligt domstolen dessutom av praxis att en del av årsavgiften kunde betalas av föreningsmedlemmarna genom arbete.

Mark- och miljööverdomstolen instämmer i den bedömningen och konstaterar att styrelsen inte hade beslutat om någon skyldighet för medlemmarna att delta på städdagen. Föreningen har endast gett medlemmarna möjlighet att få viss ersättning för utfört arbete.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

2 comments

Jag känner delvis igen det som beskrivs. Skillnaden är den att i den samfällighetsförening jag tillhör tas det ut en straffavgift på 300 kr om du inte deltar i städdagen. Om du erbjuds an reducering av medlemsavgiften om du deltar i städdagen är väl helt okej men att straffas om du inte deltar är väl att ta i.

Det putslustiga i det är väl att det faktiskt bara är en terminologisk fråga. Säg att

1. Man har 2 000 kr i samfällighetsavgift satt av årsstämman. Den som deltar på årliga städdagen får ett avdrag på 300 kr och betalar 1700 kr, den som inte gör det betalar 2000 kr.

2. Man har 1700 kr i samfällighetsavgift satt av årsstämman. Den som deltar på årliga städdagen betalar denna avgift, övriga 2 000 kr.

Resultatet blir exakt detsamma. Med det sagt sympatiserar jag med att man kan lösa det på det här sättet. Alt. är att ta in en entreprenör som gör jobbet, med större merkostnad för samtliga medlemmar.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.