Skip to content

"Inga konstitutionella hinder mot att begränsa NMR - dags för riksdagen att agera"

DEBATT - av Sebastian Scheiman, advokat, Jamie Bolling, director Independent Living Institute, Ola Linder, jurist Independent Living Institute, Maria Dahl, ordförande STIL, Anna Rogalska Hedlund, jurist specialiserad på fri- och rättighetsjuridik, Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige, Hanna Gerdes, folkrättsjurist, Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR, Maria Johansson, ordförande FQ, Forum - Kvinnor och funktionshinder, Amadeu Batel, ordförande SIOS – Samarbetsorgan för Etniska Organisationer i Sverige, Julio Fuentes, projektledare SIOS - Samarbetsorgan för Etniska Organisationer i Sverige, Aron Verständig, ordförande Judiska Centralrådet i Sverige och Jêran Rostam, vice förbundsordförande RFSL Ungdom.

Grunden för vårt lands organisering är våra grundlagar. Vår analys är att det inte finns några rättsliga hinder i grundlagarna för riksdagen att stifta lagar som gör det möjligt att förbjuda vissa organisationer som Nordiska motståndsrörelsen, NMR.

Det skriver flera jurister och representanter för olika organisationer i en debattartikel som tidigare har publicerats i Svenska Dagbladet.

Men frågan om ett bredare förbud mot andra typer av våldsbejakande organisationer skulle enligt författarna behöva utredas för att kunna förstås bättre rättsligt.

NMR:s närvaro var märkbar under årets politikervecka i Almedalen. Deras anhängare begick handlingar mot person, ordning och folkgrupper som med största sannolikhet är att betrakta som brottsliga. Organisationer och individer lämnade Almedalen i förtid eller valde att inte alls delta på grund av detta, vilket lett till vad NMR vill – att försämra och begränsa det demokratiska samtalet. Vi får invänta rättsväsendets slutliga hantering av händelserna, och vi får hoppas att systemet klarar av att döma alla ansvariga enligt gällande rätt.

Under Almedalen markerade många partiledare under sina tal att de inte vill ha nazister organiserade. Moderaterna talar om ett förbud mot våldsbejakande organisationer. Idag har dessutom regeringen uttalat sig för ett förbud. Det skulle gå att göra handling av dessa avsikter i riksdag och regering. Som justitierådet Thomas Bull sade i Sydsvenskan 30 november förra året krävs en lagstiftning för att kunna förbjuda nazistisk och rasistisk organisering. Inskränkningar i fri- och rättigheter ska göras varsamt, och kräver noggranna överväganden. Vi har landat i att det är dags för riksdagen att stifta en sådan lag som gör att myndigheterna kan stoppa NMR och andra liknande organisationer från att verka på det systematiska sätt som de gör idag.

NMR:s anhängare uttrycker hat, missaktning och förakt mot etniska folkgrupper. De uppträder uniformerade och militäriskt under demonstrationer och liknande sammankomster. Deras sätt att agera är stundtals mycket organiserat och syftar till att ingjuta fruktan hos andra. Dessa omständigheter är vad som åsyftas i grundlagens enda tillåtna undantag från förbudet för staten att inskränka föreningsfriheten. Det framgår av andra kapitlet 24 § regeringsformen. NMR vill motverka även andra grupper, som personer med funktionsnedsättning, religiösa minoriteter och hbtq-personer. Ett förbud mot våldsbejakande organisationer generellt skulle behöva utredas ur ett konstitutionellt perspektiv.

En majoritet av befolkningen vill förbjuda nazistiska organisationer enligt en undersökning beställd av Skiftet, genomförd av Sifo. Bevisligen håller inte tesen att "trollen spricker i solen", eftersom organisationer som NMR fortsätter verka och rekrytera. Förra året skrev 73 debattörer på Aftonbladet att de ville se ett förbud av organisationer som NMR, och en kriminalisering av medlemskap i dem. Dessa åtgärder har Sverige åtagit sig att genomföra enligt FN:s konvention om avskaffande av all form av rasdiskriminering, CERD. Det betyder att vi har en folkrättslig skyldighet att förhindra nazistisk organisering.

Det verkar inte finnas några konstitutionella hinder mot att begränsa NMR:s strävan att inskränka det demokratiska samhället, utan det som saknats är politisk vilja att agera. När nu flera riksdagspartier talar om förbud är det viktigt att hålla i åtanke att NMR och liknande organisationer går att förbjuda idag, men att andra våldsbejakande organisationer eventuellt inte går att förbjuda innan en grundlagsändring.

Om en lagstiftning klubbas igenom riksdagen blir det upp till myndigheterna att tillämpa reglerna. Exempelvis kan lagstiftningen möjliggöra att sammanslutningen splittras, finanser förverkas och personer i framtiden döms om de organiserar sig i nazistiska organisationer. Våra domstolar är generellt bra på att tillämpa lagar och göra svåra avvägningar, varför andra typer organisationer inte skulle riskera att förbjudas i kölvattnet av ett noggrant formulerat förbud mot nazistisk organisering.

Exemplet Finland är inspirerande där en rättsprocess pågår om att upplösa NMR. Strategin skulle inte lösa alla de samhällsproblem som nazism och rasism innebär och triggas av. Det räcker inte med punktinsatser utan Sverige behöver ha en mer sammanhållen lagstiftning på området – gärna en bred överenskommelse. Ett noggrant formulerat förbud mot nazistisk organisering kunna göra det svårare för dess anhängare att verka systematiskt och vara en tydlig markering från samhället att ideologin inte kan accepteras i en demokrati.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

35 comments

Om "hat, missaktning och förakt mot etniska folkgrupper" är kriteriet skulle det innebära inte bara ett förbud mot nationalsocialism utan även mot kommunism och världens näst största religion. Räknat i dödsoffer lär Nazityskland stå för mindre än 100 miljoner döda, ett ansvar som de dock till viss del delar med Sovjetunionen då Molotov-Ribbentrop-pakten var en förutsättning för invasionen av Polen som startade andra världskriget. De andra två lär ligga på dubbla antalet men så har de också haft längre tid på sig och fortsätter än idag.

Vad är det för etniska folkgrupper som kommunister skulle missakta?

Det förelåg inte några konstitutionella hinder när man införde lagen om hets mot folkgrupp.

Jag har personligen inget till övers för nazister men måste jag välja ser jag hellre att de visar sig med sina hakkors etc än att de likt olmoz javiri i FI gömmer sig bakom en demokratisk chimär. Hennes uttalande om ”Judeproblemet” nyligen är som hämtat ur Mein Kampf. Snacka om att sila mygg och sväljer elefanter.

Jag kan inte se demokratins existensberättigande om för många friheter inskränks. I så fall kan vi avskaffa det organiserade styrelseskicket till förmån för riktig frihet. Det är så jag ser på saken.

För övrigt tycker jag en bättre idé för att minska "modern rasism" är att bedriva avetnifiering precis som avnazifiering bedrevs i Tyskland. Den skillnad staten ska kunna göra på människor och människor bör enbart kunna göras på grund av ålder (åldersgränser) och medborgarskap (svensk medborgare eller inte svensk medborgare).

Samelagstiftningen skulle få avskaffas och det gör ju inget eftersom det inte finns några samer, de är ju svenskar vilket Björn Söder inte förstår. SIOS kanske också behöver förbjudas vid en avetnifiering.

-Du menar, får man hoppas, att demokratins existensberättigande ökar med inskränkta friheter.

-Om du förespråkar att fråntaga samerna deras särställning som minoritetsfolk, så lär de ha en avvikande uppfattning - och du bör nog undvika jakt uppe i norr, ett vådaskott eller en skenande renhjord, händer så lätt.

Det finns en lag om olovlig kårverksamhet (brottsbalkens 18:e kapitel 4 §) , allmänt kallad kårlagen. Kan inte den tillämpas på NMR?

Sedan 50-talet har vi haft 400 nazister. De har delat ut flygblad och satt upp klistermärken men i övrigt inte varit något större problem. De är lika många i år och har inte resurser att genomföra en statskupp.

... men om vi förbjuder rasistiska organisationer kan vi bli av med SD i samma släng.

Och såssarna och bondeförbundarna. Men de var säkert fler på 30- och 40-talen. Inte sverigedemokraterna förstås.

Med ett måhända agendastyrt lättsinne anser ett antal fristående jurister, mfl att de inte ser några rättsliga hinder att begränsa föreningsrätten. Mer kompetenta bedömare hade synpunkter redan 1975.

Prop. 1975/76:209. I förarbetet ges ingen djupare förklaring till lagstiftarens intention än att vara som en handlingsberedskap för att "öppna möjlighet till en lagstiftning mot eventuella rasistiska föreningar". Tunga instanser var på ett sätt som vi ser även i dagens debatt motståndare till detta. Bl.a. JK ansåg att det troligen skulle "strida mot det i 2 kap, 13 § andra stycket upptagna förbudet att begränsa bl, a, för­eningsrätten enbart på grund av politisk, religiös eller annan åskådning" (detta står idag i RF 2:21).

Den bedömningen delar även jag.

Bra påpekande. Man kan inte förbjuda allt man starkt "ogillar". Det insåg man förr. Idag vete hundan vad man inser...:)

Vad jag förstår vill debattörerna i blogginlägget förbjuda nazistiska organisationer. De har uppenbarligen hittat ett lagrum i Grundlagen som möjliggör förbudet.

Men då uppstår ett delikat problem i Sverige, som av många räknas till en parlamentarisk demokrati. Självaste statsminister Stefan Löfven har ju klassat det troligen största partiet vid kommande riksdagsval - Sverigedemokraterna - som ett nazistiskt parti. Hur skulle det se ut för vår parlamentariska demokrati om Riksdagens största parti förbjuds? Häpnadsväckande är bara förnamnet! Totalitär är bara mellannamnet! Bananrepublik är bara efternamnet!

”... måste komma åt SD”.
Är det din åsikt, eller?
Du får gärna utveckla detta.

"Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande." Lag (2010:1408).

Jag kan inte se att NMR skulle vara en milis, eller av annan militär/liknande, natur. Inte heller kan jag se att de ägnar sig åt en aktiv förföljelse av någon folkgrupp.

Rätta mig gärna, om jag har fel.

För debattörerna i detta blogginlägg, som vill förbjuda organisationen NMR, gäller det att anlita samma lagstiftningskompetens och samma utredare som låg till grund för ”Gymnasielagen”, där ca 9000 asylanter får uppehållstillstånd om de avser att studera på gymnasienivå. Först då har man en realistisk chans till ett färdigt lagförslag som Riksdagen ska ta ställning till. Och sedan får debattörerna hoppas på de förment goda krafterna bland riksdagsledamöterna, och vädja till öppna hjärtan samtidigt som man kör över Lagrådet, för att därigenom styra beslutsprocessen i önskad riktning och mot önskat resultat.

För det är tveksamt, rent juridiskt, att med nuvarande Grundlag förbjuda NMR som förening.

"Amadeu Batel, ordförande SIOS – Samarbetsorgan för Etniska Organisationer i Sverige, Julio Fuentes, projektledare SIOS - Samarbetsorgan för Etniska Organisationer i Sverige"

NMR är väl en etnisk organisation?

Det här handlar inte om sossarna rädsla för nazisterna. Det här handlar om sossarnas rädsla för att tappa greppet. Fascister och nazister håller på att ta över landet. Fråga Arnstad och Löfven.

Nu anmäler såssarna andra politiska partier för blasfemi. Eller hets mot folkgrupp som de själva säger.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Xwjaro/skanepartiet-anmals-for-hets...

Jag har upphört att förvånas.

Det är ju lustigt vilken skillnad det gör när makthavare själva exponeras. NMR störde elitens rosémingel på almedalsveckan och nu talar man om förbud.

Men visst, jag skulle gärna se att man förbjuder NMR. Jag tror däremot inte att ett sådant förbud i sig får någon större verkan, redan dagen efter lär vi se ett NMR(2).

Jag tror att förr eller senare man också måste gå på de enskilda personerna, med långa fängelsestraff för medlemskap i, att rekrytera till eller sprida propaganda för våldsbejakande organisationer. Alla våldsbejakande organisationer, inte bara NMR.

Och varför inte ta tillfället i akt och skärpa lagarna mot våldsbrott? Ifall den nazist som slog ned kvinnan som drog i hans banderoll kunnat räkna med att få ett mångårigt fängesestraff hade han antingen tänkt efter före eller inte haft möjlighet att upprepa gärningen igen. Som det nu är kan han istället räkna med att inte få något kännbart straff alls. Så varför inte svara på varje provokation med våld? Det funkar ju, rent krasst.

Det är för billigt att ta till våld i sverige.

Så. Du skulle gärna se att man förbjuder NMR.
Är det några andra organisationer du också vill förbjuda?
Natrurskyddsföreningen? Afrosvenskarnas riksförbund? IOGT-NTO? Irakiska riksförbundet? RFSL?
Jag menar när du nu ändock är på G.
Varför stanna bara med att förbjuda NMR?

Personligen (eftersom jag inte är en fascist som du) så anser jag att man ska förbjuda handlingar, inte åsikter.
Och allt det som NMR beskylls ha gjort i t.ex Almedalen kan man ju lagföra de individerna för, som misshandel, störande av allmän ordning, o.s.v.

Men kör på du. Förbjud hat. Förbjud folk att inte älska massinvandringen. Förbjud folk att ha åsikter - åsikter olika dina, d.v.s per automatik fel åsikter.
Det är ju bara tyvärr detta med mänskliga rättigheter, som du tycker är helt oviktigt. Som FNs artikel 19.
Som i alla fall jag anser vara en hörnsten i en demokrati värd namnet.

Vilket fokus på NMR...
Är detta verkligen landets största problem?
Inte speciellt mycket snack om dom tusentals radikaliserade islamisterna i vårt land.
Trots att SÄPO år efter år anser att dom är det största säkerhetshotet.
Tyrrunan ska förbjudas. Med IS-flaggan är laglig. I detta Absurdistan.
I detta Absurdistan där Malena Ernman och Zara Larson är knäpptysta om den pågående våldtäktsepidemin...
Och media ”skyddar oss medborgare” från sanningen om t.ex. gårdagens våldtäkt på en badplats.
https://nyheteridag.se/syrier-gripen-for-valdtakten-av-13-arig-flicka-pa...

Men. Vi vill ju ha det såhär. För annars så skulle det inte se ut som det gör.
Det är 100% självförvållat.
Tack 85%. Hoppas att ni är riktigt nöjda med det nya Sverige.

Det Absurdistan där kommunen hindrar en polisutredning där ensamkommande flyktingbarn utsatt en kvinna för en brutal gruppvåldtäkt.

http://www.ostrasmaland.se/kalmar/kommun-vagrade-hjalpa-aklagaren/

Så rasistiskt och nazistiskt.

Så här har det alltid sett ut.
Vi har aldrig varit tryggare än vi vi är nu.

Tänk om hennes föräldrar röstade på Socialdemokraterna? Eller Centern, Moderaterna, Liberalerna, Vänstern, KD eller Miljöpartiet.
Och därmed faciliterat detta?
Så tragiskt det vore.

Som man bäddar får man ligga & Är huvudet dumt så får dotterns kropp lida.

Så rasistiskt och nazistiskt.

Man ska väl inte behöva förstå och ta konsekvenserna av sina val i livet.

Skyddet för medborgerliga fri och rättigheter reglerat i Regeringsformens andra kapitel avser både Nationalsocialister och Nationalanarkister innefattande att: Begränsning av föreningsfriheten inte får göras på grund av politisk åskådning" oavsett högerpopulistisk eller autonoma vänsterpopulistiska grupper och oavsett någon av grupperna antidemokratiska våldsbejakande ideologi
Undertecknad är på intet sätt politiskt intresserad med orubblig åsikt att mänskliga rättigheter avser alla människor oavsett deras privata och eller politiska åsikter, tillika har juridisk insikt och ideellt arbete men efter att ha läst artikeln känner oro över att det som uppfattas finns ideella föreningar som är helt styrda av dess representanters politiska åsikter, politiska hemvisten.

De tidigare kollegorna vid Centrum för rättvisa, advokat Sebastian Scheiman och jurist Anna Rogalska Hedlund specialiserade på fri och rättighetsjuridik politiska åsikter respekteras naturligtvis, men avseende framkommet i denna DJ artikel utgör fråga till dem: Hur bemöter ni diskriminerade eller på annat sätt av nationalanarkister, brottsutsatta nationalsocialister som söker ert juridiska stöd?
Innehåll i Dagens Juridik artikel publicerad 2018-03-15 11:58 med rubrik: De flesta som anmäls för diskriminering har råd med advokat, men sällan de som diskrimineras”, blir obegriplig med insikt i Jamie Bolling, director och Ola Linder, jurist i den politiska organisation Independent Living Institute uttalanden i denna artikel, därav fråga till dem: Är er politisk hemvist, krav för att vara medlemmar i er organisation?
Fråga till Maria Dahl, ordförande den ideella förening STIL jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter, oavsett funktionsförmåga, lyder: Vad sker om en funktionshindrad nationalsocialist fråntagen självbestämmande och frihet, söker ditt och dina kollegors stöd?
Fråga till Elisabeth W ordförande Riksförbundet Sällsynta diagnoser, 2018 ny ordförande i Funktionsrätt Sverige då hon efterträdde dv ordförande Lars Ohly, är: Får nationalsocialister med Sällsynta diagnoser bli medlem i förbundet ?

På MR dagarna för forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som ville lära mer om mänskliga rättigheter, religionsfrihet och hur Diskriminerings lagstiftningen ska användas för att främja lika rättigheter och möjligheter”, är folkrättsjurist Hanna Gerde specialitet, tidigare jurist vid Diskrimineringsombudsmannen, verksamhetsansvarig Byrån mot Diskriminering, Likabehandlingsstrategiker vid Försvarsmakten, utbildningschef på fonden för mänskliga rättigheter, sakkunnig med ansvar för demokratifrågor på Rosenbad, tillika moderator för seminarium och konferenser avseende mänskliga rättigheter, demokrati, integration, inkludering, rättighetsfrågor med uppdrag av kommuner, myndigheter, ideella organisationer och företag att lära dem ”när värdering blir diskriminering” och av henne med i DJ artikeln juristkollegor redovisade politisk åsikt uppfattas att de de anser att diskriminerade eller på annat sätt av nationalanarkister brottsutsatta - nationalsocialister - ska undantas samtliga rättigheter som artikelförfattarna förespråkar?

Ett samhälle kan aldrig delas upp i fullvärdiga och inte fullvärdiga medborgare, där en del utsätts för diskriminering som leder till utanförskap framhölls också i år 2018 under Almedalsveckan med påtalade förutsättningar för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet, reella möjligheter för alla medborgare att likvärdigt utöva sina rättigheter och skyldigheter”, genom att skapa rättssäkerhetspolitisk opinion och påverka de politiska besluten avseende ”alla människors lika värde”, men faktum är att alla människors lika värde innefattar så ock rätten till diametralt motsatta politiska åsikter/politiska hemvisten ungefärligt lagstiftat lydande:
Inget samhälle, ingen privatgrupp eller enskild person, har rätt att kränka människovärdet hos en individ eller grupp, oavsett dess politiska åsikter.
Mvh. Thérèse Angélique.

Ps fick via e-mail denna länk med artikel skriven av Anders Sannerstedt, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet som medsänds.
https://www.sydsvenskan.se/2018-07-22/regeringen-maste-forklara-varfor-n...

Skulle man förbjuda NMR så skulle de för den delen inte lägga sig platt, deras eget ledarskap har själva sagt detta upprepade gånger, istället ska man "sluta anpassa sig efter systemets lagsstiftning".

Mycket troligtvis så skulle ett förbud antingen bara undvikas genom namnbyte, eller så skulle väpnade grupper resa sig ur dess aska, huruvida detta är mer åtråvårt för samhället än att de opinionsbildar eller inte är upp till Scheiman m.fl. att svara på.

Jag har en lång lista på grupper jag vill ska förbjudas framöver. Framför allt de som tjatar om att alla svenska vita män bör skjutas. Ser fram mot detta första steg, för sedan vill jag se att det blir åka av. Och nej, jag är inte nazist trots att ryktena säger att runt 6 miljoner svenskar kan vara nazister, rasister, kvinnohatare, islamofober, afrofober, näthatare och potentiella mördare.

Glömde nämna att jag är en av de extremt få i Sverige som haft en anhörig som dräpts av en ledare i NRM i modern tid. Tror f ö det här egentligen handlar om Rabani.

Det verkliga problemet är inte en liten skara marginaliserade kamphundar inom organisationer med taskigt anseende utan dessa horder av helt vanligt folk som saknar förmåga att resonera bortom vad som för tillfället är social accepterat inom gruppen. Om ni inte bränner kvinnliga läkare på bål under förevändningen att de är häxor, så trycker ni ner er förträffliga människosyn i halsen på andra och tvångsinför mångkultur. Vanliga människor är tusen gånger farligare än några hundra nazister.

Människan är ett ganska otäckt flockdjur utan hämningar när det anser sig ha "rätt". Vilket ju visat sig om och om igen under historiens gång. Just därför behövs the rule of Law. Helst i kombination med en demokrati av den typ som finns i Schweiz. Men dit är det ju en lång väg. Mycket lång...…....:)

Då får man ta och förbjuda flera islamska föreningar etc. Jag är för förbjudande, men då måste lagen vara konsekvent och inte omfatta NMR endast. Lagen måste vara opolitisk och konsekvent. Sverige kommer inte vara kapabla att göra detta.

NMR kallar inte sig själva för nazister, det är ett skällsord. National Socialister skall det var. Så, skall man förbjuda nazismen, men inte National Socialismen?
Känns otroligt tunt detta.
I Almedalen var dom för att prata politik och sprida sin information, sedan blev dom attackerade ett par gånger, och då försvarade dom sig. Man skall väl i så fall förbjuda dom som attackerade dom?
NMR har direktsändningar från varje möte kommunfullmäktige i Ludvika, för man vill att folk i kommunen skall se vad som försegår där. Kommunen tänkte då själva börja direktsända från kommunfullmäktige mötena, och det tyckte NMR verkade bra, för då skulle dom slippa göra det. Då ändrade sig kommunpolitikerna, och ville se om man kunde förbjuda dessa direktsändningar istället. Sjukt.

Johannes Ek: Hon som försökte ta banderollen från NMR gjorde FEL. Man kan inte ta andras saker!! NMR släppte naturligtvis inte banderollen, den var ju deras, och hon släppte inte den heller, så då ramlade hon, men släppte ändå inte taget, Klart hon åkte med när hon inte släppte banderollen.
Rätt skall vara rätt.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.