Skip to content

Husrannsakan efter vävnadsprover på biobank blir fråga för HD - Karolinska vill inte att de används

Foto: Frank Augstein/AP/TT

Frågan om vävnadsprover från ett offer i ett misshandelsmål ska lämnas ut till förundersökningen eller inte kommer att prövas av Högsta domstolen. Biobanken på Karolinska sjukhuset hävdar att proverna inte får användas medan åklagaren anser att offrets samtycke bryter sekretessen.

 

I ett mål om grov misshandel alternativt framkallande av fara för annan begärde åklagaren att Falu tingsrätt skulle besluta om husrannsakan i Stockholms Medicinska Biobanks lokaler på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. I lokalerna fanns två stycken vävnadsprover som lämnats av det kvinnkliga offret som också hade samtyckt till att proverna användes i brottsutredningen, något som enligt åklagaren skulle kunna vara en fördel eller nackdel för den misstänkte.

Inte användas i brottsutredningar
Tingsrätten beslutade dock att avslå begäran eftersom proverna omfattas av biobankslagen där brottsutredningar inte finns bland de ändamål som prover i biobanker får användas till. Rätten konstaterade även att ett uttryckligt förbud mot att använda biobanksprover i brottsutredningar idag visserligen saknas, men att ett sådant har föreslagits i ett nytt betänkande.

Tingsrätten var också tveksam till om brottsmisstanken var tillräckligt allvarlig och ansåg inte att samtycket kunde ges någon avgörande betydelse.

Åklagaren menade att sekretessen var till för individen och inte för biobanken. Eftersom offret samtyckt hade sekretessen brutits.

Fanns "synnerlig anledning"
Svea hovrätt ändrade beslutet och biföll begäran om husrannsakan. Hovrätten ansåg att åklagaren hade visat att proverna kunde antas ha betydelse för förundersökningen och konstaterade att det fanns en sådan "synnerlig anledning" som krävs för att göra husrannsakan "hos annan" än den som skäligen kan misstänkas för brottet.

Att biobankers verksamhet är av känslig natur skulle enligt hovrätten kunna sägas tala emot att tillåta husrannsakan, men det handlade samtidigt om "ett allvarligt brott", där minimistraffet var ett års fängelse.

Samtycke vägde upp intrång
Med hänsyn även till målsägandens samtycke bedömde hovrätten att det intrång eller men som åtgärden skulle medföra vägdes upp av skälen för att göra husrannsakan och att åtgärden var därför "proportionerlig".

Efter överklagande från biobanken har Högsta domstolen beslutat att meddela prövningstillstånd för att svara på vilka förutsättningar som gäller för att genom husrannsakan beslagta vävnadsprover som förvaras enligt biobankslagen.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt