Skip to content

Hotades av andra interner efter misstag av Kriminalvården - "läckte" privat skrivelse om "strejk"

Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

En intern som hotats av andra interner efter att Kriminalvården av misstag "läckt" en privat skrivelse efter en "strejk" får 10 000 kronor i skadestånd. Justitiekanslern konstaterar att internen utsattes för en säkerhetsrisk och att han har rätt till kränkningsersättning.

 

Det var efter en "strejk" bland några interner på Norrtäljeanstalten som internen skrev en privat inlaga i sitt eget ärende om misskötsamhet. Internerna hade vägrat inlåsning och blivit rapporterade för detta.

Lämnats ut av misstag
Den inlaga som internen skrivit hade bifogats till Kriminalvårdens beslut i hans ärende. Av misstag kom inlagan att lämnas ut till en annan intern och detta ledde till så allvarliga hot att internen som skrivit inlagan fick placeras i isolering.

Kriminalvården har själva uppgett att den sekretessbelagda handlingen har lämnats ut av misstag, det vill säga av oaktsamhet.

10 000 kronor
Justitiekanslern (JK) beviljar nu internen 10 000 kronor i skadestånd för kränkning. JK konstaterar att det objektivt sett handlar om ett brott mot tystnadsplikten och att utlämnandet av handlingen har inneburit en sådan kränkning att internen har rätt till ersättning. Han har dessutom enligt JK utsatts för en sådan säkerhetsrisk att det var nödvändigt att placera honom i avskildhet.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt