Skip to content

Hård kritik mot domare som prövade kommunbeslut - var juridisk rådgivare i samma ärende

Foto: Henrik Montgomery/TT

En särskild ledamot vid Förvaltningsrätten i Karlstad får allvarlig kritik av JO för att han inte anmält jäv. JO konstaterar att juristen tidigare hade agerat rådgivare i samma ärende som han sedan själv satt i rätten och beslutade om.

 

Ledamoten hade en bakgrund som stadsjurist och satt även som särskild ledamot i Förvaltningsrätten i Karlstad. I förvaltningsrätten kom han att delta i en dom mot en kommun som han själv hade varit juridisk rådgivare till i samma ärende.

Ärendet gällde kommunens kritiserade drift av serverhallar i ett särskilt område i kommunen. Ärendet hade varit uppe i förvaltningsdomstolen en vända tidigare och då hade ledamoten gett kommunen juridisk rådgivning i samma ärende.

Berättade inte
När målet skulle prövas på nytt i förvaltningsdomstolen satt ledamoten i rätten men berättade inte för den assessor som satt som rättens ordförande att han tidigare hade varit juridisk rådgivare i samma ärende.

Utgången i målet blev att domstolen biföll överklagandet av kommunbeslutet och därmed upphävde det kommunala beslutet om den kritiserade verksamheten.

Inte självmant anmält jäv
Enligt JO är det allvarligt att ledamoten har frångått gällande lagstiftning när han inte självmant anmält att omständigheten kunde antas utgöra jäv.

Att ledamoten deltagit i förberedandet av kommunbeslutet inför dess tidigare prövning i förvaltnings- och kammarrätt kan enligt JO "uppenbart" antas innebära jäv och därmed medföra en skyldighet för honom att anmäla.

Men istället anmälde alltså ett av ombuden i målet ledamoten.

Allvarlig JO-kritik
JO konstaterar att det genom utredningen står klart att ledamotens opartiskhet i målet på objektiva grunder kunnat ifrågasättas och att han därför varit skyldig att anmäla. Allvarlig kritik riktas därför mot ledamoten.

Ledamoten skriver själv till JO att han "beklagar att han inte informerade rättens övriga ledamöter". Han hävdar dock han inte kan anses ha varit jävig eftersom han inte tagit ställning i sak under tiden han varit juridisk rådgivare och det dessutom hade gått cirka två år från det att han varit rådgivare hos kommunen tills det att han satt som ledamot i rätten.

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt