Skip to content

Gav jobbet till redan anställd - och ignorerade överklagat beslut om undanröjande

Foto: Anders Wiklund/TT

Trafikverket får kritik av JK efter att man gett en ledig tjänst till en redan anställd person och sedan ignorerat ett beslut från Statens överklagandenämnd om att undanröja anställningen. Enligt Trafikverket fanns det inget överklagbart beslut men JK håller inte med.

 

Trafikverket utlyste i oktober 2016 lediga anställningar som projektingenjörer och genomförde sex intervjuer. Men sedan avbröts det externa rekryteringsförfarandet "på grund av ändrade förutsättningar".

Trafikverket hade istället bestämt sig för att ge de lediga tjänsterna till två personer som redan jobbade där.

Skulle undanröjas
En av de som hade sökt, men inte kallats på intervju, överklagade anställningsbesluten till Statens överklagandenämnd. Där kom man fram till att ett av anställningsbesluten skulle undanröjas och att Trafikverket skulle göra om handläggning.

I beslutet ålades också Trafikverket att jämföra personens skicklighet med en av de personer som hade fått tjänsten, utifrån krav som Trafikverket själva hade ställt upp. 

Men Trafikverket gjorde inget av det som nämnden beslutat och personen som hade överklagat gick då vidare och gjorde en anmälan till Justitiekanslern (JK). 

Hade bara "omplacerats"
JK konstaterar att det enligt Trafikverket inte fanns något anställningsbeslut att överklaga eftersom den person som fått tjänsten bara hade "omplacerats" från en annan tjänst inom myndigheten.

Resonemanget ger enligt JK intrycket av att Trafikverket anser att nämndens beslut varit felaktigt och "i sin förlängning att myndigheten därmed inte ansett sig bunden av beslutet".

Mot den bakgrunden finns det enligt JK skäl att understryka vikten av att en underinstans "rättar sig efter, och tolkar och tillämpar en överinstans beslut på ett lojalt sätt".

Varit skyldig att rätta sig
Genom nämndens beslut att undanröja anställningsbeslutet har det enligt JK anhängiggjorts ett nytt ärende om anställning hos Trafikverket.

Trots att myndigheten har varit skyldig att rätta sig efter nämndens avgörande har Trafikverket inte fattat något nytt offentligrättsligt beslut om anställning som kan prövas av Statens överklagandenämnd. Trafikverket kan därmed inte undgå viss kritik för det inträffade, konstaterar JK.

 

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt