Skip to content

Förvaltningsjurist till funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad

Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad är ny. Tillsammans arbetar drygt 2400 medarbetare med att skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!

Vi söker nu en förvaltningsjurist som ska företräda kommunen i juridiska spörsmål inom Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL), Förvaltningslagen etc. Du kommer att ingå i stabsorganisationen direkt underställd förvaltningsdirektören. Uppdraget innebär stor variation och även om du har lång erfarenhet bjuds du på utvecklingsmöjligheter.

Arbetsuppgifter

Arbete som förvaltningsjurist innebär att du agerar rådgivande och kvalitetssäkrande gentemot verksamhet och politik. Det mest omfattande uppdraget är att säkerställa att förvaltningens bedömningar och beslut i samband med myndighetsutövning är korrekt juridiskt avvägda, enhetligt bedömda och på rätt nivå.

Vi förväntar oss att du har en god kunskap om den lagstiftning som styr våra externa samarbetspartners då du kommer att:

Vara juridiskt rådgivande/vägledande när prövning ska ske i ärenden av principiell karaktär.

  • I ett nära samarbete med myndighetskontoret vidareutveckla formerna för enhetliga bedömningar och rättssäkra beslut.
  • Företräda förvaltningens/kommunens juridiska intressen.
  • Företräda förvaltningen/kommunen i processer i domstol och förhandlingar av olika slag
  • Svara på remisser från b.la olika instanser och departement
  • Upprätta, tolka och granska avtal.
  • Handlägga och föredra ärenden och även bistå handläggarna med råd kring exempelvis tjänsteskrivelser, yttranden etc.

 Informera och svara för utbildningsinsatser för medarbetare och förtroendevalda inom ditt juridiska ansvarsområde.

Kvalifikationer

Du har en juristexamen eller en juridisk kandidatexamen med erfarenhet av offentlig förvaltning. Vi ser helst att du har erfarenhet av tillämpning av lagstiftning inom det socialjuridiska området inklusive LSS-lagstiftningen samt erfarenhet från arbete inom en politiskt styrd organisation. I din profession som jurist har du hos oss ett självständigt uppdrag. Vi kommer därför att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som person förväntas du vara trygg och professionell i din yrkesroll. Du är strukturerad, analytisk och arbetar metodiskt samtidigt som du är kommunikativ, tydlig och besitter en pedagogisk förmåga. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i ett team och har förmågan att dela med dig av dina kunskaper till dina kollegor. Du uttrycker dig väl i tal och skrift oavsett om det är frågan om ett yttrande till en förvaltningsrätt, departement eller instruktioner till våra medarbetare.

Anställningen

Anställningen är tillsvidare med tillträde senast 2019-01-01

Kontaktuppgifter

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson tel.nr. 040–349305/0705–253927

HR-konsult Susanne Nordin tel.nr. 0709–95796

SACO tel.nr. 040–345114/0709–534121

Sök jobbet här http://bit.ly/2Ne1fJH

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt