Skip to content

"Förtroendeskadlig bisyssla" - AD stoppar polis från ideellt arbete med våldsutsatta kvinnor

Foto: Isabell Höjman/TT

"En risk för förtroendeskada som inte är acceptabel". Det konstaterar Arbetsdomstolen och ger Polismyndigheten rätt att förbjuda en poliskvinnas bisyssla som ordförande i en förening som hjälper våldsutsatta kvinnor.

 

Arbetsdomstolen (AD) går på Polismyndighetens linje och fastställer beslutet att förbjuda en poliskvinna att arbeta med den ideella föreningen Handihandförkvinnofrid på sin fritid.

Poliskvinnan arbetade på sin fritid som ordförande i föreningen som har som syfte att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och bedriva opinonsbildning.

Undvek direktkontakt
Hon hade avstått från att delta i föreningens hjälp- och stödverksamhet och hade undvikit direktkontakt med de personer som kontaktade föreningen och ansåg sig utsatta för brott.

Kvinnan arbetade inte med den brottsutredande verksamheten hos polisen, utan med passärenden, parkeringsfrågor och beslagtaget gods.

Arbetgsivaren sa nej
Men Polismyndigheten ansåg att bisysslan inte var förenlig med kvinnans arbete vid Polismyndigheten.

Enligt myndigheten fanns det risk för att allmänhetens förtroende för polisanställda skulle kunna påverkas och att det skulle kunna väcka misstankar om att kvinnans kollegor inte var helt opartiska i situationer som hade koppling till föreningens verksamhet.

AD ger polisen rätt
Polisförbundet valde att driva frågan till AD som nu alltså ger Polismyndigheten rätt. AD slår fast att kvinnan inte kan kombinera sitt arbete på myndigheten med sitt ideella engagemang.

Medlemskapet som sådant och kvinnans eventuella yttranden i föreningens opinionsbildande verksamhet går inte att ifrågasätta. Men som ordförande i föreningen anser domstolen att kvinnan har en ledande ställning i en organisation som "riktar in sin verksamhet till förmån för den ena partssidan".

"Ensidigt engagemang"
Detta "ensidiga engagemang" innebär enligt AD en risk för förtroendeskada som inte är acceptabel, även om kvinnan själv inte arbetar direkt i den brottsutredande verksamheten hos polisen.

Två av domstolens sju ledamöter är skiljaktiga och anser att bisysslan är samhällsnyttig och bör tillåtas.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt