Skip to content

Feltolkning av Polisen när hobbyskytt nekades tillstånd för målskjutningsvapen

Foto: Patrick Sörquist/SvD/TT

Polisen i Stockholm gjorde fel när man sa nej till vapentillstånd för gevär som skulle användas för målskytte. Enligt HFD tolkade man reglerna felaktigt när man hänvisade till att mannens egen hemmaklubb saknade auktorisation och att huvudklubben saknade en gren för skytte med sådana vapen.

 

Mannen hade ansökt om tillstånd för två halvautomatiska kulgevär för målskytte inom grenen "fritt gevär". Hans egen skytteförening hade utfärdat ett intyg om att han var aktiv medlem i föreningen och att föreningen i sin tur var ansluten till den auktoriserade sammanslutningen Svenska Skyttesportförbundet.

Tävlingsgren saknades
Men polisen i Stockholm sa nej och hänvisade till att Svenska Skyttesportförbundet inte hade en tävlingsgren för den aktuella vapentypen i sitt skjutreglemente och att mannens egen hemmaklubb dessutom saknade auktorisation.

Mannen överklagade utan framgång till Förvaltningsrätten i Stockholm och därefter vidare till kammarrätten där man gav honom rätt och konstaterade att det saknades stöd för Polismyndighetens uppfattning. 

Finns inget lagstöd
Målet återförvisades till Polisen som överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som också konstaterar att myndighetens tolkning saknar stöd i vapenförordningen.

HFD skriver:
"Av ordalydelsen framgår inte annat än att det är den sammanslutning som den sökande är aktiv medlem i som inom ramen för sin verksamhet måste bedriva skytte med sådant vapen som ansökan avser. Något krav på att skyttet också måste utövas i enlighet med den auktoriserade sammanslutningens reglemente kan däremot inte utläsas".

Överklagandet avslås
Om det funnits en sådan avsikt har den enligt HFD inte kommit till uttryck i förordningstexten. Inte heller i övrigt finns det enligt domstolens mening något rättsligt stöd för att uppställa ett sådant krav på auktorisation som Polisen hänvisat till.

Polismyndighetens överklagande avslås därför och kammarrättens dom står fast.

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Vapen borde vara förbjudna i Malmö, Göteborg, Stockholm, Örebro, Värnamo och Uppsala. Så det så!

De illegala vapnen är ju liksom redan förbjudna. Några andra vapen är det inga problem med.

Nu menar jag på riktigt och inte bara på pappret. Här skjuter man hej vilt i förorterna samtidigt som rättsväsendet bedriver klappjakt på oliktänkande. Det är vad jag kallar jag proritering. Det parti som lovar att avskaffa lagen om hets mot folkgrupp ska få min röst i höst.

Lite märkligt att kalla det feltolkning. Polisen ville att regeln skulle tolkas på ett annat sätt än vad den gjort tidigare (de själva tolkade den på samma sätt som domstolen fram till nyligen). Hade polisens linje blivit gällande hade man ändrat ordningen på vilket sätt sportskytte bedrivits i Sverige sedan anno dazumal men nu kom istället inget att ändras.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.