Skip to content

Felparkerad och "värdelös" bil skrotades av Stockholms stad - ägaren får betala kostnaderna

Foto: Marcus Ericsson/TT

Stockholms stad har haft rätt att flytta och skrota en felparkerad bil utan värde - på ägarens bekostnad. Det slår nu även hovrätten fast efter att ägaren överklagat tingsrättsdomen. Ägaren ska därmed betala över 4 000 kronor.

 

Stockholms stad beslutade i oktober 2016 att flytta en bil som då hade stått felparkerad på en 24-timmarsparkering i Enskede i åtminstone två veckor. En uppmaning att flytta bilen hade fästs på bilen och ett uppmaningsbrev hade också skickats till den man som stod som ägare.

Staden lät värdera bilen som då konstaterades ha ett "ringa värde". Efter ett par månader överlät mannen äganderätten till staden som då valde att skrota bilen. Han vägrade sedan att betala för de uppkomna kostnaderna.

4 000 kronor
Stockholms stad väckte talan mot mannen vid Södertörns tingsrätt och begärde att han skulle betala drygt 4 000 kronor för kostnaderna för flyttning, förvaring och skrotning av bilen. Mannen fortsatte att vägra betala och hävdade att han hade överlåtit bilen efter att ha utsatts för "utpressning" av en företrädare för Stockholms stad.

Mannen hävdade också att bilen inte alls hade ett ringa värde utan varit värd cirka 20 000 kronor och att han också fått detta bekräftat av staden.

Rätt att skrota bilen
Tingsrätten konstaterade att det genom en "aktivitetsrapport" var visat att bilen hade varit felparkerad under den period som staden hade gjort gällande och att staden hade hanterat ärendet på ett korrekt sätt. 

Stockholms stad hade därmed haft rätt att flytta, förvara och skrota bilen. Med hänsyn till att mannen inte hade åberopat någon bevisning om "utpressningen" lämnas han invändning om detta utan avseende. Mannen förpliktades därmed av rätten att betala det begärda beloppet samt inkassokostnader.

Inget värde
Svea hovrätt instämmer i den bedömningen och konstaterar att den värderingshandling som Stockholms stad har åberopat – och som har utförts av en oberoende värderingsman – är tillräcklig för stadens påstående om att det inte funnits något värde att avräkna vid beräkningen av ersättningen. Tingsrättens dom ska därmed stå fast.

 

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt