Skip to content

Drönare inga leksaker utan videokameror - bolag döms betala miljoner i tull och moms

Foto: Heiko Junge/NTB/TT

Tullverket gjorde rätt som omprövade tulldeklarationerna för tre bolag som importerar drönare och som hävdat att det var "leksaker". Förvaltningsrätten konstaterar att det är "kameran som ger drönaren dess huvudsakliga karaktär" och inte den "mekaniska" användningen.

 

De tre bolagen ska tillsammans betala drygt två miljoner kronor i moms och tull sedan Förvaltningsrätten i Stockholm avslagit deras överklaganden av tullbesluten.

Förvaltningsrätten instämmer i Tullverkets bedömning att drönarna ska klassificeras som videokameror med en tull på 14 procent, och inte enligt någon varukod som hänför sig till "mekaniska eller radiostyrda leksaker" så som bolagen hävdat.

"Förlorar sina egenskaper"
Enligt förvaltningsrätten är det varans "huvudsakliga karaktär" som avgör och enligt en dom i EU-domstolen handlar detta om varans "objektiva kännetecken och egenskaper". Prövningen ska enligt EU-domstolen göras utifrån premissen att varan förlorar sina egenskaper ifall någon av dess beståndsdelar, eller flera av dem, avlägsnas.

Kameran "väsentlig"
Utifrån detta resonemang konstaterar förvaltningsrätten att både den flygande delen och den filmande delen har en "väsentlig betydelse för drönarens avsedda användning".

Enligt rätten är det dock ändå kameran som ger drönaren dess huvudsakliga karaktär eftersom den "möjliggör drönarens ändamål" som enligt rätten är att ”tillgängliggöra filmer eller fotografier i realtid”.

Bolagen ska alltså betala den tull och moms som Tullverket beslutat om.

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt