Skip to content

Domar "kom på avvägar" - tog mer än fyra år att nå rätt enhet hos Migrationsverket

Foto: Marcus Ericsson/TT

Fyra och ett halvt år tog det för ett antal domar från förvaltningsrätten att nå enheten för anvisning av barn och statlig ersättning för nyanlända hos Migrationsverket. JK konstaterar att domarna "kommit på avvägar" inom verket och att de varken diarieförts eller hållits ordnade på annat sätt.

 

Det var vid en granskning av Migrationsverkets ärendehantering som bristerna uppdagades kring fem domar från förvaltningsrätten. JK:s granskning visade att domarna hade meddelats 2012 efter att verkets beslut överklagats men de hade kommit fram till rätt enhet hos Migrationsverket först 2017, det vill säga fyra och ett halvt år senare.

Upptäckte att de saknades
De fem domarna hade efterlysts internt efter att en handläggare på den aktuella enheten gick igenom äldre ärenden och då upptäckte att domarna saknades. De beställdes därefter in från förvaltningsrätten som dock hade skickat skickat över dem redan 2012. Men domarna hade inte registrerats hos Migrationsverket då.

Missade återförvisat ärende
Justitiekanslern (JK) konstaterar att i fyra av domarna gjorde förvaltningsrätten ingen ändring i grundbeslutet men i ett fall hade ärendet återförvisats till Migrationsverket för förnyad handläggning.

Det ursprungliga beslutet var från 2011 och kom att omprövas av verket 2017 då man ändrade beslutet och beviljade kommunen den tidigare nekade ersättningen.

"Kommit på avvägar"
De aktuella domarna och besluten hade alltså inte diarieförts 2012 och JK konstaterar att de "uppenbarligen inte heller hållits ordnade på annat sätt". Domarna och besluten har "tydligen kommit på avvägar inom myndigheten", skriver JK.

JK pekar särskilt på det omprövade beslutet och konstaterar att fördröjningen med mer än fyra år "inte är acceptabelt" och att det drabbat kommunen.

"Viktig ledningsfråga"
"Bristande kontroll av inkommande handlingar, i detta fall ett domstolsbeslut, riskerar emellertid även att leda till rättsförlust för enskilda", varnar JK, som också konstaterar att bristerna "tycks delvis handla om problem i kontakterna mellan handläggare och registratur".

JK skriver i sitt beslut att verket behöver göra "ett grundligt arbete" och JK understryker "att en korrekt ärendehantering inte bara är en fråga för varje enskild handläggare utan också en viktig ledningsfråga".

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt