Skip to content

Blekfisar som solar "intensivt" på fritiden - jurister i riskgruppen för hudcancer

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Jurister, tandläkare och läkare har högst risk att få hudcancer. Det visar en rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens UV-råd. Förklaringen är att de vistas inomhus på arbetstid och sedan solar sin bleka hud "intensivt" på fritiden.

 

Deras yrken har relativt hög socioekonomisk status och de vistas inte i solen på arbetstid. Det skriver Strålsäkerhetsmyndigheten om det faktum att jurister, tandläkare och läkare numera löper mer än 2,5 gånger högre risk att drabbas av hudcancerformen basalcellscancer jämfört med till exempel jordbrukare, skogsbrukare och trädgårdsmästare.

Solning på blek hud
Enligt den årliga rapporten från UV-rådet beror den ökade risken troligtvis på "stötvis" och "intensiv" solningen på blek hud som sker på fritiden när man åker på solresor.

Basalcellscancer i huden är världens vanligaste cancerform och solexponering är den viktigaste riskfaktorn men cancerformen bildar ytterst sällan metastaser och dödligheten är mycket låg.

Riskerna har förändrats
Traditionellt sett har människor med utomhusarbete varit särskilt drabbade men på senare tid har det enligt rapporten ägt rum ett skifte. Störst risk för hudcancer gäller alltså nu istället för inomhusyrken.

Strålsäkerhetsmyndigheten vill nu informera allmänheten om riskerna med "förskjutningen från yrkes- till fritidssolexponering".

Behövs mer information
Jan Lapins, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset och ledamot i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor, konstaterar i en kommentar att även om människor är mer medvetna om risken för hudcancer nu än tidigare så behövs det ändå mer information.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt