Skip to content

Bedrägerimisstänkt kan inte lämnas ut till Iranska myndigheter – riskerar "liv och frihet"

Foto: Jonas Gratzer/TT

En bedrägerimisstänkt 37-årig man bosatt i Sverige kan inte lämnas ut till Iranska myndigheter. Detta trots att han är misstänkt för omfattande brottslighet i Iran. Högsta domstolen går därmed på Riksåklagarens linje om att mannen kan riskera livet eftersom han konverterat från islam till kristendomen.

 

37-åringen misstänks för förfalskning och bedrägeri i Iran där han ska ha tagit emot betalning för två tomter utan att fullfölja fastighetsöverlåtelserna. Han ska också ha förmått personer att ta emot stulna, värdelösa checkar som en betalningsgaranti. 

Iran har begärt att 37-åringen ska lämnas ut till de iranska myndigheterna där han är åtalad och häktad i sin frånvaro för förfalskning och bedrägeri.

RÅ hävdar hinder
37-åringen är iransk medborgare men har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Han har motsatt sig utlämning och har fått stöd av Riksåklagaren (RÅ) som har konstaterat att det finns hinder mot utlämning enligt utlämningslagen samt att en utlämning även skulle strida mot Europakonventionen.

37-åringen har konverterat från islam till kristendomen varför Migrationeverket i sitt beslut om uppehållstillstånd har funnit att han har "en välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse i Iran på grund av sin religionstillhörighet". HD pekar på att detta "bör väga mycket tungt" när man ska bedöma om han ska utlämnas eller inte.

Belagt med dödsstraff
HD pekar även på Utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter i Iran. Av rapporten framgår att läget är "allvarligt", att det inte råder religionsfrihet och att det är belagt med dödsstraff att konvertera från islam till en annan religion.

På grund av sin religiösa uppfattning bedöms 37-åringen enligt HD löpa risk att utsättas för förföljelse som "riktar sig mot hans liv eller frihet" om han utlämnas. Det föreligger därmed enligt HD hinder mot utlämning.

HD stannar vid denna motivering och prövar inte frågan om eventuella brott mot Europakonventionen.

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt