Skip to content

Avslöjade förlikningserbjudande för skiljemän - prickas av Advokatsamfundet

Foto: Henrik Montgomery/TT

När tvisten gick till skiljeförfarande avslöjade advokaten motpartens erbjudande som lämnats för att lösa in de omtvistade aktierna. Advokatsamfundet prickar advokaten för att ha brutit mot god advokatsed.

 

Tvisten mynnade ut i ett skiljeförfarande om tvångsinlösen av aktier med en majoritetsägare som krävde att få köpa de återstående tio procenten av aktierna i bolaget för 100 000 kronor. Men minoritetsägaren vägrade att sälja för mindre än 300 000 kronor.

"Otillbörlig påverkan"
I ansökan om skiljeförfarandet hade dock advokaten som företrädde majoritetsägaren avslöjat att det begärda priset låg på 300 000 kronor, något som minoritetsägarens advokat ansåg handlade om "otillbörlig påverkan". Avsikten med avslöjandet var enligt minoritetsägarens advokat "uppenbarligen" att skiljemännen skulle uppfatta situationen som att det inte var aktuellt med ett pris över 300 000 kronor.

"Åsidosatt god advokatsed"
Disciplinnämnden instämmer i uppfattningen att majoritetsägarens advokat har åsidosatt förbudet för advokater "att i ett rättsligt förfarande yppa av motparten framfört förlikningserbjudande utan dennes samtycke". Nämnden konstaterar att advokaten har åsidosatt god advokatsed och ska tilldelas en erinran.

Gjorde motanmälan
Den prickade advokaten riktade själv en motanmälan mot minoritetsägarens advokat och hävdade att han å sin sida hade "ägnat sig åt smutskastning genom att till skiljenämnd felaktigt påstå att han yppat ett förlikningserbjudande", samt att han även hade "försökt skrämma" advokaten för kostnaderna för skiljeförfarandet. Men disciplinnämnden konstaterar att advokaten som företrätt minoritetsägaren inte har brutit mot god advokatsed.

 

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt