Skip to content

Antalet pensionärer ökar - regeringen utreder särskild "äldrelag"

Pensionärer demonstrerar inför partiledardebatten i SVT-huset i Stockholm i maj. Foto: Pontus Lundahl/TT

Idag omfattas två miljoner pensionärer av social-tjänstlagen. Regeringen vill nu utreda om det inte i själva verket behövs en egen "äldrelag" för att tillvara de äldres rättigheter.

 

- Vi vill att utredningen finner en form som ger bästa möjliga förutsättningar för äldre att kunna få leva och bo självständigt under trygga förhållanden, säger äldreminister Lena Hallengren (S).

- Äldre bör ha rätt att få en sammanhållen och effektiv vård och omsorg och att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Lag från 1982
Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag som tillkomn år 1982 och utgör grunden för socialtjänstens verksamhet. Den omfattar allt från barn och äldre till funktionshindrade och missbrukare.

En femtedel av Sveriges befolkning är idag över 65 år. Samtidigt förväntas gruppen äldre över 80 år öka med över 50 procent de kommande tio åren.

- Jag minns när förskolan gjorde resan från att vara en del i socialomsorgen till att bli en egen skolform,  säger Lena Hallengren.

- Det blev en skjuts för förskolans pedagogiska kvalitet och ett bättre fokus. Jag tror att det är dags för äldreomsorgen att göra en liknande resa och det är värt att titta på en äldrelag,

Margareta Winberg utreder
Regeringen har därför gett regeringens särskilda utredare Margareta Winberg, som utreder framtidens socialtjänst, i uppdrag att även utreda om det behövs en särskild lagstiftning för äldre.

Utredningen Framtidens socialtjänst har fått förlängd tid och ska nu slutredovisas senast den 1 juni 2020, mot tidigare 1 december 2018. 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt