Skip to content

"Allvarligt och flagrant" - rätt avskeda tandhygienist som "slagit larm" om nyanländas ålder

Foto: Fotograferna Holmberg/TT

Folktandvården på Gotland gjorde rätt som avskedade den tandhygienist som hösten 2016 vid  upprepade tillfällen anmälde egna tveksamheter om flyktingbarns ålder. Mannens agerande bedöms som både "allvarligt" och "flagrant" av Arbetsdomstolen.

 

Folktandvården på Gotland hade fog för att avskeda en tandhygienist för att ha brutit mot sekretessreglerna. Det konstaterar Arbetsdomstolen (AD) efter att ha prövat en överklagad dom från Gotlands tingsrätt.

Mannen hade på eget bevåg gjort åldersbedömningar på sex asylsökande ungdomar som enligt hans uppfattning var äldre än den ålder de uppgett. Han hade även meddelat Migrationsverket resultatet.

Enligt honom hade han känt en oro över att barn vistades på samma HVB-hem som vuxna. Under Almedalsveckan i Visby hade pratat med en företrädare för Migrationsverket som uppmanat honom att kontakta myndigheten vid eventuella misstankar. Företrädaren tillbakavisade dock detta påstående när tvisten avgjordes i Gotlands tingsrätt. 

"Medvetet illojal"
Folktandvården avskedade mannen hösten 2016 för tjänstefel och brott mot patientsekretessen.

Tingsrätten fann att mannen inte hade rätt att få tillbaka sitt jobb eftersom en uppsägning hade varit befogad. Enligt tingsrätten hade tandhygienisten uppträtt "medvetet illojalt" och gjort sig skyldig till ett "allvarligt åsidosättande" av patientsekretessen.

Men arbetsgivaren hade däremot inte haft rätt att avskeda mannen och skulle därför betala honom närmare 150 000 kronor i utebliven lön och semesterersättning samt 35 000 kronor i skadestånd.

"Flagrant och allvarligt"
AD bifaller nu Region Gotlands överklagande och river upp skyldigheten att betala både skadestånd och lön samt rättegångskostnader.

Tandhygienisten har "på ett flagrant sätt åsidosatt sina åligganden och på ett allvarligt sätt rubbat arbetsgivarens förtroende för honom", konstaterar domstolen.

Tandhygienisten tvingas nu istället att ersätta landstingets rättegångskostnader med drygt 420 000 kronor.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt