Skip to content

Alla självrättelser av deklarationer inte längre "straffria" - på onsdag ändras reglerna

Foto: Fialotta Bratt/SKV

På onsdag ändras skattereglerna om så kallade självrättelser av deklarationer. Om Skatteverket har offentliggjort att en generell kontroll ska genom-föras begränsas möjligheten till självrättelse till två månader.

 

Skattebetalare kan på eget initiativ rätta oriktiga uppgifter i inlämnade deklarationer i upp till sex år - så kallad självrättelse som innebär att varken någon anmälan om skattebrott eller skattetillägg kan bli aktuellt enligt dagens regler.

Nu på onsdag - alltså den 1 augusti - ändras dock reglerna. De allmänna förutsättningarna för självrättelser gäller fortfarande men en ny bestämmelse införs i samband med generella kontroller från Skatteverkets sida.

En generell kontroll är en "samordnad kontroll som inte fokuserar på en specifik fysisk eller juridisk person".

Om Skatteverket offentliggör att en generell kontroll inom ett visst område ska genomföras begränsas möjligheten att göra självrättelser. För att rättelsen ska räknas som gjord "på eget initiativ" måste den ha kommit in senast två månader efter utgången av den månad som Skatteverket offentliggjorde den generella kontrollen.

Den nya regeln gäller endast för generella kontroller som offentliggörs på Skatteverkets webbplats.

Precis som tidigare gäller att om Skatteverket har inlett en granskning av en viss person eller ett företag, till exempel genom att ställa en fråga till personen, anses rättelser inte vara gjorda på eget initiativ.

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt