Skip to content

20 miljoner extra till rättsväsendet efter #metoo - "för att informera och utbilda"

Foto: Claudio Bresciani/TT

Rättsväsendet får 20 miljoner kronor extra för att "informera och utbilda" i kölvattnet av #metoo och för att höja kompetensen om den nya samtyckeslagen. Totalt ska 120 miljoner kronor fördelas mellan olika myndigheter för att bättre motverka sexuella trakasserier. 

 

I vårbudgeten konstaterade regeringen att man ville satsa över hundra miljoner kronor för "förebyggande och kompetenshöjande arbete med koppling till #metoo och mäns våld mot kvinnor".

20 miljoner till rättsväsendet
Av de nu totalt 120 miljoner kronorna kommer 20 miljoner att gå till rättsväsendet för att "informera och utbilda med anledning av samtyckeslagen" där Domstolsverket och Brottsoffermyndigheten får tio miljoner vardera.

25 miljoner går till Arbetsmiljöverket för informationsinsatser till arbetsgivare för att motverka sexuella trakasserier och till kompetensutveckling för regionala skyddsombud.

Sex- och samlevnadsundervisning
Skolverket får 50 miljoner kronor till bland annat bättre sex- och samlevnadsundervisning och till högre kompetens om kränkande behandling samt till en bättre skolmiljö för eleverna.

25 miljoner går till Socialtjänsten för att socialsekreterare ska bli bättre på att hjälpa särskilt utsatta kvinnor som drabbats av våld och sexuella övergrepp.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt