Skip to content

Vill ha ensam vårdnad om barnen inom äktenskapet - HD beslutar att frågan ska prövas

Foto: Johan Nilsson/TT

Kvinnan vill ha ensam vårdnad om barnen eftersom hennes man bor i Etiopien och inte får uppehållstillstånd i Sverige. Tingsrätten sade dock nej. Hovrätten beviljade inte prövningstillstånd men Högsta domstolen beslutar nu att frågan ska prövas.

 

Kvinnan stämde sin man vid Göteborgs tingsrätt och begärde att hon skulle få ensam vårdnad om deras gemensamma barn som är sju och tre år gamla.

Kvinnan och mannen gifte sig utomlands år 2010. Kvinnan bor i Sverige tillsammans med barnen medan mannen inte har lyckats få uppehållstillstånd i Sverige. Familjen träffas därför i Etiopien med jämna mellanrum.

Opålitlig postgång
Makarnas möjligheter till kontakt är dock begränsade på grund av opålitlig postgång och telekommunikationer och på grund av problem med etiopiska myndigheter som mannen har drabbats av.

Makarnas avsikt är fortfarande att återförenas och kvinnan har uppgett att hon inte har "någon som helst avsikt att skilja sig”. Hon vill dock tills vidare ha ensam vårdnad om barnen av praktiska skäl - eftersom det inte är möjligt för henne att få sin makes underskrift på handlingar som rör till exempel skola, sjukvård och pass.

Tingsrätten konstaterade att det finns ett undantag i föräldrabalken att ändra gemensam vårdnad till ensam vårdnad när den ena föräldern är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden men att det då ska handla om "mer kvalificerade fall av praktisk oförmögenhet att sörja för barnets behov".

Kan lösas med fullmakter
Makarna har setts i princip varje år och hade vid förhandlingen hörts så sent som för några månader sedan. Tingsrätten ansåg därför inte att förhållandena motiverade ensam vårdnad, utan menade att de praktiska problemen kring barnen borde lösas med fullmakter och genom att kvinnan tog med sig dokument till Etiopien som mannen kunde skriva under där.

Kvinnan överklagade men Hovrätten för Västra Sverige beslutade att inte meddela prövningstillstånd i målet.

Behöver belysas
Kvinnan överklagade till Högsta domstolen som nu river upp hovrättens avgörande och beslutar att hovrätten ska pröva fallet.

HD anser att frågan om ensam vårdnad under bestående äktenskap behöver belysas ytterligare i rättspraxis och att det därför är att överklagandet prövas av högre rätt.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt