Skip to content

Viktigare att misstänkta "avlägsnas" från Sverige än lagförs för brott här - nytt lagförslag

Foto: DJ

Polis och åklagare ska kunna lägga ned en för-undersökning mot en utlänning som är misstänkt för ett brott som har ett straffvärde på max sex månaders fängelse - om personen ändå ska utvisas. Orsaken är enligt regeringen att intresset av att "verkställa ett avlägsnande kan väga tyngre än att utreda brottet".

 

Den nya regeln ingår i det lagförslag som regeringen har lämnat till Lagrådet om utlänningar som ska tas i så så kallat förvar - alltså personer ska utvisas eller avvisas från Sverige men måste hållas i förvar "för att säkerställa att ett beslut om avvisning eller utvisning ska kunna genomföras".

Regler om förvar
Förvar kan också användas om det behövs för att "utreda om en person har rätt att vara i Sverige eller när en identitet är oklar".

Det nya lagförslaget innebär bland annat att:

  • en domstol ska pröva om en utlänning får hållas i förvar längre tid än två veckor.
  • ett förvar ska pågå under så kort tid som möjligt och bara så länge som skälen för förvaret väger tyngre än de olägenheter som det et innebär för utlänningen. 
  • muntlig förhandling ska vara huvudregel i domstol så att den som ska tas i förvar får rätt att komma till tals.

Lagförslaget gäller också utlänningar som är misstänkta för brott och som har ett verkställbart avvisnings- eller utvisningsbeslut.

Kan väga tyngre
Enligt lagförslagets huvudregel får ett beslut inte verkställas om personen är misstänkt för brott med fängelse i straffskalan eller om en process har inletts för att utlämna eller överlämna utlänningen till ett annat land.

Lagförslaget innebär dock att det ska vara möjligt för polis och åklagare att lägga ned en förundersökning mot en utlänning som är misstänkt för brott som har ett straffvärde som inte överstiger fängelse i sex månader.

Orsaken är enligt regeringen att intresset för att verkställa ett avlägsnande kan väga tyngre än att utreda brottet i Sverige.

Lagändringarna granskas nu av Lagrådet och föreslås träda i kraft den 1 april nästa år.

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

17 comments

"om personen ändå ska utvisas"
Om inte personen ändå inte utvisas?

Om inte om hade funnits hade man kunnat segla över Atlanten i en pisspotta. Det brukade alltid min salige far säga.

En i grunden intressant tanke eftersom detta förmodligen kommer att påverka polisens uppklarningsprocent väsentligt. Orsaken är enligt regeringen att intresset för att verkställa ett avlägsnande kan väga tyngre än att utreda brottet/brotten i Sverige.
Så långt hänger jag med och det mesta ser okay ut men vad sker med brottsanmälan/brottsanmälningarna? Skrivs de av som att ”misstänkt avvisats/utvisats” eller skrivs den av som ”ej spaningsresultat” eller att ”brottet ej går att utreda”. Eller vad händer?
Jag förstår inte resonemanget riktigt. En människa kan vara misstänkt för brott men ska anses oskyldig tills det finns en fällande och lagakraftvunnen dom. Nu verkar det som att man ska gå ifrån detta och antagningsvis pådyvla den berörde även detta/dessa brott. Han ska ju ändå utvisas så det spelar väl ingen roll men det ser bra ut i polisens uppklarningsstatistik.

Var inte orolig. När det gäller att skriva av brott, även med kända gärningsmän, är polisens kompetens OTROLIG!

Exakt. Vi behöver inte vara det minsta oroliga. Inte nog med att vi har en kompetent polis. Vi har ju dessutom ALDRIG varit tryggare. För det står ju så i Aftonbladet. Och detta faktum bekräftas av experter på området som Malena Ernman, Magnus Betnér samt Henrik Schyffert.
Svetsarn förkunnar dessutom att ”ljuset är starkare än mörkret”.

Ett nytt sätt att skapa ett moment 22.
Brottet kan inte utredas.
Han kan inte utvisas utan dom.

Straff-frihet för sexuellt ofredande och småstölder.
Samma sak med våldtäkt om du är mindreårig.

" lägga ned en för-undersökning mot en utlänning som är misstänkt för ett brott som har ett straffvärde på max sex månaders fängelse"
De hitresta stöldligorna kommer att jubla.

"Fräcka tjuvar har stulit 200 kvadratmeter koppartak på expeditionen vid Hvilans kapell i Karlshamn och orsakat stor förstörelse."

Svenska zigenare stjäl inte koppartak. Så det borde inte vara några problem att utvisa tjuvarna. Om det går att få tag i dem. De kan redan ha lämnat landet. Karlshamn har fraktfärja till utlandet.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=6933134

Läser kommentarerna och undrar - fattar ni inte logiken?
1. Personen skall utvisas (då finns det en dom.)
2. Begår personen ytterligare brott med straffvärde mindre än 6 månader - lägg då ner målet och slösa inte resurser på att få en dom, för personen skall ändå utvisas.
Är den logiken svår att fatta?

Nu betyder skall utvisas inte att han sitter på första flygplan hem.
Hade Akilov som redan hade en dom flugit ut hade vi inte haft något terrordåd på Drottninggatan

”Hade Akilov som redan hade en dom flugit ut hade vi inte haft något terrordåd på Drottninggatan”.

Tja. Det är sant.
Och svetsarn lovade ju ”ordning och reda” på flyktingmottagandet.
Gick ju uppenbarligen inte så bra...

Men. Jag undrar vilket ansvar det svenska folket har för terrordådet på Drottninggatan.
En överväldigande majoritet av väljarna ville ju öppna sina hjärtan och inte bygga några murar.
Då blir det ju så här.
Problemet är att väljarna inte förstår sambandet mellan orsak och verkan.

Detta förutsätter att man tar både fingeravtryck och DNA-prov på personen ifråga vilket borde vara en del av straffet i domen, annars har vi dom här snart igen! Förutsatt att vi har en kontroll som är värt namnet vid gränserna, förståss!

”Förutsatt att vi har en kontroll som är värt namnet vid gränserna”.
Tyvärr så går inte det eftersom det svenska folket 1994 bestämde att vi skulle gå med i EG.
Och 21 år senare så skanderar ju vår statsminister att det minsann inte ska byggas några murar i Europa.

Så tråkigt att väljarna ville ha det så här.

Med gränskontroller och murar så hade antagligen terrorattacken på Drottninggatan aldrig skett.

"Viktigare att misstänkta "avlägsnas" från Sverige än lagförs för brott här - nytt lagförslag"

Jag läser här att regeringen börjar tycka att kriminella, som kommer hit inom ramen för den av det politiska etablissemanget så bejublade destruktiva massinvandringspolitiken samt det dyra och likaledes destruktiva EU- och Schengensamarbetet, börjar bli en alltför stor ekonomisk och social belastning för Sverige. Jag läser också att synsättet - att huvuddelen av den kriminalitet vi har kommer utifrån, antingen som direktimport av kriminella individer, eller av invandrare som pga. diverse omvärldsfaktorer på svensk botten omformas till kriminella - börjar få fotfäste hos regeringen. Gott så!

Men att inte lagföra en växande skara kriminella för brott är, om man ska gå till grunderna för en modern rättsstat, problematiskt. Och hur ska då ett eventuellt brottsoffer få upprättelse?

För rättskaffens folk med analytisk läggning vore det då självklart bättre, som en första åtgärd, att strypa inflödet av kriminella till Sverige. Dvs. återuppta kontrollen av människo- och varuflödet vid nationsgränsen, som idag är obefintlig. Sverige ska således gå ur EU- och Schengensamarbetet, eftersom det förbjuder gränskontroll. Det är bara svenska EU-politiker, svenska EU-apparatjikar, jihadister, hitresta tiggare och transnationella kriminella nätverk som har nytta av detta samarbete. För medelsvensson är samarbetet bara en belastning.

Och sedan måste den destruktiva massinvandringspolitiken avslutas, eftersom den är kriminalitetsbefrämjande.

Som en tredje åtgärd måste den relativa lyxstandard, om än med kraftigt beskuren frihet, som vederfars dessa kriminella invandrare på svenska fängelser, upphöra. En fängelsevistelse måste svida rejält i avskräckande syfte.

”Det politiska etablissemanget så bejublade destruktiva massinvandringspolitiken”.

Ok. Kanske det är så.
Men det är ju inte politikernas fel att det ser ut som det nu gör.
Det är ju väljarna som har gett dom mandatet att förstöra landet.
Glöm inte det.
Utan väljarna så skulle ju Löfven bara vara en svetsare på Hägglunds, där han näppeligen skulle kunna åsamka landet någon större skada.

Som man bäddar får man ligga & Är huvudet dumt så får kroppen lida.

Vi har det precis som vi förtjänar. Varken bättre eller sämre.

Gruppvåldtäkter, personrån, skottlossningar, handgranatsattacker, bilbränder........
Tack 85%. Hoppas att ni är skitnöjda med det nya Sverige.

Jag gratulerar till årets (2018 ) bäst formulerade kommentar med ett sakinnehåll som vida överträffar medelnivån på detta forum.

ÄNTLIGEN! Inte en sekund för tidigt! Varför inte fler än de som är misstänkta för brott som kan ge 6 mån?? Kommer att spara skattebetalarna massor med meningslösa utgifter. Det är som när man har en misstänkt som även är efterlyst i annat Europeiskt land och detta land tillfrågas om de vill få personen överlämnad dit - NEEEEEEJ skriker de (till skillnad mot korkade Sverige), för de vet att personen ej kommer tillbaka då han är efterlyst.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.