Skip to content

"Synnerligen skicklig jurist" - han blir nytt justitieråd i Högsta domstolen

Advokaten Eric Runesson blir nytt justitieråd i Högsta domstolen. Foto: PMAGI och DJ

Regeringen har utnämnt advokaten Eric Runesson till ny domare och justitieråd i Högsta domstolen. Han har tidigare varit en av Domarnämndens toppkandidater till HD men föll då på mållinjen eftersom HD just behövde specialistkompetens inom straffrätt.

 

Eric Runesson är advokat specialiserad på tvistlösning, avtals- och kontraktsrätt och inte minst förhandlingsteknik.

Han har kombinerat sin advokatverksamhet med forskning och att skriva böcker på området. Han har också varit flitigt anlitad som skiljeman.

Advokatsamfundets styrelse
Eric Runesson är juris doktor och docent vid Handelshögskolan i Stockholm och sedan år 2016 adjungerad professor vid Stockholm Centre for Commercial Law.

Sedan 1995 är han 1995 advokat och delägare i Sandart & Partners Advokatbyrå. Parallellt med detta har han också suttit i styrelsen för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut och är sitter också sedan år 2014 Advokatsamfundets styrelse.

År 2015 topprankades han av Domarnämnden som kandidat till en av de då lediga domartjänsterna som justitieråd vid Högsta domstolen men föll på att HD just då behövde specialistkompetens inom straffrätt.

"Synnerligen skicklig"
I Domarnämndens protokoll från i år har Eric Runessons erfarenheter från civilrättens område lyfts fram i protokollet:

”Eric Runesson framstår som en synnerligen skicklig jurist med sådana erfarenheter och kvalifikationer att han måste anses ingå i kretsen av landets främsta jurister. Med sin mycket långa erfarenhet av arbete som advokat svarar han därtill mycket väl mot annonsen i nu aktuellt ärende. Han förs därför upp på förslag.”

Förslaget lämnades till regeringen som alltså nu har utnämnt Eric  Runesson till justitieråd. Han tillträder den 3 september.

 

 

 

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt