Skip to content

"Stereotypa föreställningar" om kvinnliga entreprenörer - statlig finansiering granskas

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det finns indikationer på att kvinnor har sämre möjligheter än män att finansiera sitt företagande via statliga Almi. Det konstaterar Riksrevisionen som nu inleder en granskning av hur staten faktiskt fördelar sina pengar via Almi.

 

Trots riksdagens och regeringens ambitioner, och instruktionerna till Almi, har andelen nystartade företag i Sverige som leds av en kvinna länge legat kring ungefär en tredjedel.

Det konstaterar Riksrevisionen som också pekar på att det finns "indikationer" på att kvinnor och män i Sverige har olika möjligheter att finansiera sitt företagande.

"Stereotypa föreställningar"
Riksrevisionen ska nu gå till botten med hur statliga Almi Företagspartners prioriterar när de lånar ut pengar och riskkapital till män respektive kvinnor som vill driva företag.

Enligt Riksrevisionen finns det tecken på "att stereotypa föreställningar om entreprenörer hos handläggare vid statliga finansiärer gör det svårare för kvinnor att finansiera sitt företagande".

Ekonomisk jämställdhet
Riksrevisionen skriver att man även tidigare har "påtalat brister i bland annat statens riskkapitalinsatser och att prioritering av kvinnor inte har fått genomslag i statens företagsfrämjande insatser".

Syftet nu är att granska om Almis verksamhet är utformad så att den "ger kvinnor och män samma möjligheter till företagsfinansiering, och om verksamheten främjar ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män".

 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt