Skip to content

"Slopa polisens tillståndsplikt" - imorgon klubbar riksdagen nya lagen om kameraövervakning

Foto: DJ

Imorgon förväntas riksdagen klubba den nya lagen om kameraövervakning. Lagen räcker dock inte anser Justitieutskottet som vill att riksdagen ska kräva att regeringen går till botten med frågan om att helt slopa kravet på tillstånd för polisen.

 

Regeringen föreslår att en ny kamerabevakningslag införs i stället för den nuvarande kameraövervakningslagen.

Justitieutskottet säger ja till förslaget men anser samtidigt att regeringen ”borde ha lagt fram ett förslag om att ta bort polisens krav på tillstånd för kameraövervakning”.

Tillståndsplikt för polisen
Huvudregeln är fortfarande att polisen behöver tillstånd för kamerabevakning - någonting som enligt Justitieutskottet är tidskrävande och krångligt:

”Utskottet vill därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att avskaffa kravet på tillstånd för polisens och andra brottsbekämpande myndigheters kamerabevakning genom att myndigheternas kamerabevakning helt undantas från den nya kamerabevakningslagen.”

Anpassas till EU
Den nya kamerabevakningslag som regeringen föreslår ska ”förbättra möjligheterna att använda kamerabevakning för att bekämpa brott, förhindra olyckor och skapa trygga miljöer”.

I samband med att lagen klubbas anpassas också de svenska bestämmelserna till de nya EU-reglerna om dataskydd.

Huvuddragen i nya lagen
Förslaget till ny kamerabevakningslag innebär bland annat att:

  • kravet på tillstånd begränsas till myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse.
  • det blir lättare för Polismyndigheten och kommuner att få tillstånd till kamerabevakning på offentliga platser.
  • Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får utökade möjligheter att tillfälligt använda kamerabevakning utan tillstånd när det finns risk för allvarlig brottslighet.
  • det blir lättare att få tillstånd till kamerabevakning bland annat på tåg och stationer samt inom hälso- och sjukvården.

Enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla den 1 augusti.

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt