Skip to content

Skolverket kräver tillbaka 28 miljoner av friskola - "kommer bli juridisk process"

Lärlingsutbildning Foto: Staffan Claesson / TT

Skolverket kräver tillbaka 28 miljoner kronor av friskoleföretaget Praktiska Sverige AB. Återkravet handlar om ett statsbidrag för gymnasial lärlings-utbildning där myndighetens stickprovskontroll visat på stora brister. Enligt koncernen Acade-media som numera äger företaget fanns bristerna när man tog över verksamheten.

 

Praktiska Sverige AB är inriktat på lärlingsutbildningar och yrkesutbildningar inom gymnasieskolan. Företaget har 33 skolor runt om i landet och är den huvudman som beviljats mest pengar i statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning.

Brister i utbildningskontrakt
Skolverket har granskat sex olika statsbidrag som Praktiska har tilldelats mellan åren 2015 och 2017. I ett av dem, bidraget för gymnasial lärling, fanns brister i fler än vart femte så kallat ”utbildningskontrakt”. Kontrakten är skrivna mellan skolan, eleven och arbetsplats.

En förutsättning för statsbidrag är att utbildningskontrakten innehåller uppgifter om vilka delar av utbildningen som ska genomföras på en arbetsplats. Denna uppgift saknades i närmare 1 000 utbildningskontrakt. Skolverket har därför beslutat att kräva tillbaka 28 miljoner kronor.

- Det är viktigt för eleverna att veta vilka delar av utbildningen som kommer att vara på arbetsplats respektive skola. Dessutom ska skolhuvudmannen dokumentera detta för att ha koll på vilken utbildning eleverna ska få. Brister detta finns det en överhängande risk för att eleverna inte får den ut bildning de har rätt till, säger Andreas Spång, enhetschef på Skolverket.

Nya ägaren startar process
Praktiska Sverige AB ägs numera av koncernen Academedia. Paula Hammerskog är kommunikationsdirektör på Academedia och säger i en intervju med Svenska Dagbladet att bristerna hos Praktiska Sverige AB fanns före förvärvet. 

- Det kommer naturligtvis att bli en juridisk process av det här, säger hon.

 

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt