Skip to content

Skatteverket återkallar överklagande till HFD - ingen "väsentlig anknytning" för utlandssvensk företagare

Foto: DJ

Skatteverket återkallar sitt överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen när det gäller en företagare som har flyttat utomlands. Företagaren kommer fortsätta vara delägare i familjens bolag och vistas i Sverige upp till 110 dagar per år. Enligt Skatte-rättsnämnden kan han inte anses ha "väsentlig anknytning" till Sverige.

 

Företagaren är svensk medborgare och flyttade förra året utomlands. I samband med detta vände han sig till Skatterättsnämnden för att reda ut hur han skulle betala skatt i framtiden.

Mannen och hans hustru äger drygt 30 procent vardera av aktierna i ett bolag där mannen är styrelseordförande. Resterande aktier i bolaget ägs av parets vuxna barn.

Blev holdingbolag
Bolaget omvandlades nyligen till ett holdingbolag –utan någon form av näringsverksamhet –och ska enligt planerna främst att investera i utlandet i framtiden.

Mannen har dessutom för avsikt att bedriva näringsverksamhet i utlandet i samarbete med några svenska affärskollegor. Var och en av dem kommer att ha sin egen firma men dela marknadsföring, sälj, ekonomi och juridik genom ett gemensamt bolag. Var och en av grundarna kommer initialt att äga mer än tio procent vardera av aktierna i det gemensamma bolaget.

Utlandsfirma
De aktier i detta bolag som mannen har erbjudits ägs av det bolag där hans döttrar äger aktier men detta bolag kommer utöver detta inte att ha något innehav i ett svenskt bolag motsvarande mer än en procent av kapitalet eller rösterna.

Mannen ska samtidigt inte ha någon styrelsepost eller vara anställd i det gemensamma bolaget – utan kommer att utföra sitt arbete genom sin utlandsregistrerade firma, bestående i att på deltid marknadsföra, sälja och leverera det av grundarna gemensamt ägda bolagets erbjudanden till utländska kunder och utveckla bolagets affärer globalt.

Inga arbetsrelaterade besök
Enligt mannen kommer han varje år att besöka Sverige för semester men kommer inte att göra arbetsrelaterade besök hit.

Hans fråga till Skatterättsnämnden var om han kommer att anses ha "väsentlig anknytning" till Sverige om hans aktieinnehav i det av hans barn delägda bolaget minskar till under tio procent.

Dessutom ville han veta om han ska anses vistas stadigvarande här om han är i Sverige under tre sommarmånader och gör två besök per år på fem till tio dagar vardera med fyra månaders mellanrum.

110 dagar i Sverige per år
Han ville också veta vad som gäller om han vistas i Sverige som mest 110 dagar per år, varav 90 dagars sommarsemester samt två besök på max tio dagar med minst 30 dagars mellanrum.

Skatterättsnämnden anser inte att aktieinnehavet utgör ett sådant "ekonomiskt engagemang eller inflytande" som krävs för att han ska anses ha en väsentlig anknytning till Sverige.

Mannen anses inte heller vistas i Sverige stadigvarande utifrån de omständigheter som han har presenterat i sin fråga till Skatterättsnämnden.

Skatteverket hade överklagat Skatterättsnämndens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen men har ny valt att återkalla sitt överklagande. HFD avskriver därför målet.

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt