Skip to content

Skärpta regler för producentansvar och insamlingssystem - men Konkurrensverket kritiskt

Foto: Martina Holmberg/TT

Effektiv och enkel avfallshantering kräver ett tydligare regelverk för producentansvaret för förpackningar och returpapper. Det anser regeringen. Men Konkurrensverkets jurister är tveksamma till förslagen och vill veta mer om hur kommuner och fastighetsägare kan påverka insamlingssystemen.

 

Avfallshanteringen ska vara effektiv för samhället och enkel att använda för konsumenterna. Det vill regeringen som föreslår ett tydligare regelverk för producentansvaren för förpackningar och returpapper.

Det finns enligt promemorian från Miljödepartementet flera problem med dagens producentansvar.

Det handlar bland annat om oklara krav på servicenivå för pappersinsamling, oklara rapporteringsskyldigheter och nedskräpningsproblem samtidigt som vissa hushåll betalar dubbelt.

Oklar "servicegrad"
Producenterna ska se till att det finns ett "lämpligt insamlingssystem", enligt dagens bestämmelser men enligt regeringen är det även oklart vilken "servicegrad" ett lämpligt insamlingssystem ska ha, särskilt vad gäller servicegrad på insamlingen av avfall från hushållen. 

Men Konkurrensverket är tveksamma och anser att förslaget om "mer fastighetsnära insamling av producentansvarsavfall bör behandlas i ett vidare sammanhang".

Monopol på hushållsavfall
Konkurrensverket pekar på kommunernas roll och på fastighetsägarnas vilja att upplåta mark till insamlingssystem. Kommunerna har nämligen en central roll för utformningen och etableringen av insamlingssystem samt monopol på insamling av hushållsavfall. 

"Förslaget om att rapporteringsskyldigheten sprids ut på en mängd producenter kommer att innebära en ökad administrativ börda för producenterna och avstyrks liksom därtill kopplade avgiftsförslag", skriver också Konkurrensverket i sitt remissvar.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt