Skip to content

"Ska belysa träffsäkerheten" - Tullens 190 extra miljoner granskas av Riksrevisionen

Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Riksrevisionen ska gå till botten med hur Tullverket har utnyttjat de 190 miljoner kronorna som myndigheten har fått för att kunna effektivisera sin kontrollverksamhet.

 

- Inom ramarna för detta kommer vi bland annat att belysa träffsäkerheten i Tullverkets kontroller, utformningen av kontrollinsatserna och myndighetens förmåga att anpassa sin verksamhet utifrån förändringar i omvärlden, säger riksrevisorn Ingvar Mattson.

Tullverket har under de senaste året begärt, och fått, utökade anslag för att kunna bedriva ett effektivare arbete. 

Under budgetåret 2018 har regeringen därför ökat anslaget med 190 miljoner kronor för att förstärka kontrollverksamheten.

Riksrevisionen har nu beslutat att granska Tullverkets effektivitet när det kommer till kontroll av tullavgifter och varuinförsel till Sverige.

Riksrevisionen ska bland annat titta närmare på träffsäkerheten i Tullverkets kontrollverksamhet. 

Granskningen ska undersöka om Tullverket bedriver sin kontrollverksamhet på ett effektivt sätt, det vill säga om myndigheten har utformat kontrollen på det sätt som ger största möjliga måluppfyllelse givet tilldelade resurser.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

2 comments

"ger största möjliga måluppfyllelse givet tilldelade resurser."
Har Riksrevisionen erforderlig kompetens för att avgöra det?

Djupt medveten om den enorma splittring som existerar inom Tullverket, så kan jag med gott samvete påstå att den bild myndighetens huvudkontor och myndighetsledning har av kärnverksamheten kontra Verkligheten skiljer sig signifikant åt, vilket jag menar leder till ineffektiv ledning och missvisande rapporter och slutsatser (skrivna och dragna av myndighetens ledning).

Det som nämns som "kontrollverksamhet" bedrivs ute i landet, och huvudsakligen inte på orten när ledningen sitter. Detta till trots är denna lilla myndighet totalt fixerad vid Stockholm, egna kontor, kontorsfixerade lösningar och oförmåga att agera progressivt. Verkligheten vi lever i är inte något myndighetens ledning vill veta av, och därför välkomnar nog många extrem granskning.

Tack för ordet

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.