Skip to content

"Ska belysa träffsäkerheten" - Tullens 190 extra miljoner granskas av Riksrevisionen

Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Riksrevisionen ska gå till botten med hur Tullverket har utnyttjat de 190 miljoner kronorna som myndigheten har fått för att kunna effektivisera sin kontrollverksamhet.

 

- Inom ramarna för detta kommer vi bland annat att belysa träffsäkerheten i Tullverkets kontroller, utformningen av kontrollinsatserna och myndighetens förmåga att anpassa sin verksamhet utifrån förändringar i omvärlden, säger riksrevisorn Ingvar Mattson.

Tullverket har under de senaste året begärt, och fått, utökade anslag för att kunna bedriva ett effektivare arbete. 

Under budgetåret 2018 har regeringen därför ökat anslaget med 190 miljoner kronor för att förstärka kontrollverksamheten.

Riksrevisionen har nu beslutat att granska Tullverkets effektivitet när det kommer till kontroll av tullavgifter och varuinförsel till Sverige.

Riksrevisionen ska bland annat titta närmare på träffsäkerheten i Tullverkets kontrollverksamhet. 

Granskningen ska undersöka om Tullverket bedriver sin kontrollverksamhet på ett effektivt sätt, det vill säga om myndigheten har utformat kontrollen på det sätt som ger största möjliga måluppfyllelse givet tilldelade resurser.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt