Skip to content

Sjukskriven försökte arbeta för att dämpa ångest över ekonomi - ska återbetala 640 000

Foto: Jessica Gow/TT

Kvinnan ville "försöka" arbeta trots att hon var sjukskriven och dämpa ångesten över sin dåliga ekonomi. Ett anonymt tips gjorde dock att Försäk-ringskassan krävde att hon skulle återbetala 640 000 kronor i sjuersättning. Kammarrätten instämde och nu säger Högsta förvaltningsdomstolen nej till att pröva fallet.

 

Försäkringskassan beslutade år 2016 att återkräva 640 000 kronor från kvinnan. Anledningen var att kvinnan under flera år hade arbetat samtidigt som hon hade fått hel sjukersättning. genom att arbeta hade hon visat att hon hade arbetsförmåga.

Försäkringskassan fick kännedom om detta genom ett anonymt tips.

Stora privata skulder
Kvinnan överklagade Försäkringskassans beslut till Förvaltningsrätten i Linköping och hävdade att det i och för sig var korrekt att hon hade arbetat under perioden. Kvinnans uppfattning redovisas i förvaltningsrättens dom:

"Hon har stora privata skulder och har därför periodvis försökt att arbeta för att på så sätt mildra sitt dåliga psykiska mående. Hennes kropp har dock varje gång, efter en tids arbete, sagt ifrån. I en pressad situation trodde hon att det var rätt att försöka arbeta. Hon har inte fått någon information om att hon var tvungen att anmäla att hon prövade att arbeta."

Förvaltningsrätten konstaterade att kvinnan de facto hade arbetat periodvis i sådan omfattning att hon helt hade saknat rätt till sjukersättning – och att hon därför också var skyldig att betala tillbaka de pengar hon hade fått av Försäkringskassan.

Dålig ekonomi
Att en sjukskriven person har skyldighet att anmäla arbete till Försäkringskassan är enligt domstolen "någonting som varje medborgare förväntas känna till".

Eftersom kvinnan under en lång period hade haft både hel sjukersättning och lön ansåg förvaltningsrätten således att pengarna skulle betalas tillbaka - trots att kvinnans dåliga ekonomiska situation.

Kvinnan överklagade till Kammarrätten i Jönköping och begärde att förvaltningsrättens dom skulle upphävas.

HFD säger nej
Kammarrätten instämde dock i förvaltningsrättens bedömning.

Även om kvinnan har visat dokument som visar att hon bland annat lidit av "svår depressiv episod och psykiska störningar samt beteendestörningar", långvariga ryggsmärtor efter trafikolyckor och "posttraumatiskt stressyndrom", ansåg inte heller kammarrätten att det finns skäl till eftergift mot kinnan.

Kvinnans överklagande avslog därför.

Hon överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som nu har beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.

  • Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt