Skip to content

Sjuårig flicka riskerar tvångsgifte - omhändertas efter "oroväckande" uppgifter från syste

Foto: AP/TT

Den sjuåriga flickans föräldrar håller på att spara pengar så att det kan resa ut ur Sverige och gifta bort flickan. Det påstår flickans storasyster. Systerns "oroväckande" uppgifter är så allvarliga att flickan omedelbart ska omhändertas mot föräldrarnas vilja. Det har kammarrätten beslutat.

 

Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun beslutade i april att omedelbart omhänderta en sjuårig flicka med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - ett beslut som senare prövades av Förvaltningsrätten i Härnösand.

Som grund för sitt beslut angav kommunstyrelsen att det finns en stor risk att flickans föräldrar planerar att föra ut henne ur landet för att gifta bort henne.

"Sparar pengar"
Hennes storasyster är sedan november 2017 omhändertagen enligt LVU och enligt systerns uppgifter sparar nu föräldrarna pengar till flickans giftermål och hon är övertygad om att de kommer föra ut henne ur landet.

Systern har också uppgett att flickan utsätts för övergrepp av sin storebror och det finns även uppgifter om att flickan har bevittnat våld och dödshot från föräldrarna mot systern och dessutom själv blivit hotad.

Flickans säkerhet, hälsa och utveckling bedöms av kommunstyrelsen vara i stor fara om hon får stanna kvar hos föräldrarna.

"Finns på annan ort"
Föräldrarna, så sin sida, protesterade mot omhändertagandet och hävdar att anklagelserna mot dem är falska. Dessutom, hävdar de, är storasystern placerad på annan ort och kan därför inte veta vad de planerar för sjuåringen.

Flickans ställföreträdare - en advokat - medgav däremot omhändertagandet och pekade bland annat på att flickan själv, i samtal med socialtjänsten, berättat om våld i hemmet, om övergrepp från sin bror och att hon kallats för olika kränkande ord.

Oroväckande
Det har även funnits märken på flickans kropp som har undersökts av läkare. Förvaltningsrätten skrev i sin dom:

"Mot bakgrund av vad som hittills kommit fram i målet, såsom de oroväckande uppgifter som systern lämnat, gör förvaltningsrätten bedömningen att det framstår som sannolikt att F (flickan) behöver beredas vård enligt 2 § LVU." 

Kammarrätten instämmer
Föräldrarna överklagade till Kammarrätten i Sundsvall och hävdade att det finns starka skäl för att inte tro på de uppgifter som storasystern lämnat.

Kammarrätten gör nu dock samma bedömning som förvaltningsrätten och avslår således överklagandet.

  • Alt-texten
    Nadja Hägglén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt