Skip to content

Sju av tio känner större oro för brott idag än för fem år sedan - och att fokus på kriminaliteten har ökat

Foto: CKAB

Sju av tio svenskar känner en större oro för brottsligheten idag än de gjorde för fem år sedan. Samtidigt anser tre av fyra att nyhetsmedia rapporterar mer om brottslighet idag än för fem år sedan och att politiker pratar mer om brottslighet. Det visar en undersökning som försäkringsbolaget Trygg-Hansa har gjort.

 

- Utvecklingen går åt fel håll inom vissa brottskategorier och där krävs insatser från flera håll för att vända den negativa trenden, säger Niclas Ward, VD på Trygg-Hansa.

- Samtidigt finns det andra brottskategorier där utvecklingen står still eller är på väg åt rätt håll, vilket sällan uppmärksammas. Det är viktigt att diskussionen kopplat till brottslighet är saklig och faktabaserad, för att inte spä på den befogade oron med obefogad sådan.

Kvinnor och äldre oroligare
Trygg-Hansas undersökning har genomförts av undersökningsföretaget Novus och visar att 68 procent känner större oro för brottsligheten i Sverige idag än för fem år sedan och att 78 procent upplever att otryggheten kopplat till brottslighet har ökat under samma period.

Kvinnor och äldre är mer oroliga än män och yngre. 

Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes förra året 1,51 miljoner brott -  vilket är en marginell  ökning med 4 710 anmälningar jämfört med år 2016.

Tror att anmälningarna ökat
Allmänhetens uppfattning om brottsutvecklingen i Sverige varierar dock stort: 15 procent tror att antalet anmälda brott ökade mycket 2017 jämfört med 2016, 47 procent tror att de ökade något, 16 procent att det inte var någon skillnad och 17 procent att de minskade något.

Av dem som känner större oro för brottsligheten idag än för fem år sedan uppger två av tre (66 procent) att en av de främsta anledningarna är att brottsligheten blivit grövre medan drygt hälften (52 procent) uppger att det är för att det finns för få poliser och fyra av tio (43 procent) att det är för att brottsligheten har ökat.

77 procent upplever att nyhetsmedia rapporterar mer om brottslighet idag än för fem år sedan och lika många upplever att politikerna pratar mer om brottslighet.

Mer på Facebook
De politiska partierna fokuserar i allt högre utsträckning på brottslighet i sin kommunikation på Facebook.

Trygg-Hansas genomgång av de politiska partiernas Facebook-inlägg de senaste sex åren visar att andelen inlägg om brottslighet mer än tredubblats - från 2,5 procent till 9,5 procent. I snitt har sex procent av partiernas Facebook-inlägg de senaste sex åren handlat om brottslighet.

Resultat från undersökningen:

  • 15 procent tror att antalet anmälda brott ökade mycket 2017 jämfört med 2016, medan 47 procent svarar ökat något, 16 procent ingen skillnad, 17 procent minskat något, 0 procent minskat mycket och 5 procent vet inte.
  • 36 procent känner mycket större oro för brottsligheten i Sverige idag än för fem år sedan, medan 32 procent svarar något större oro, 27 procent ingen skillnad, 3 procent något mindre, 0 procent mycket mindre och 1 procent vet inte. Kvinnor och äldre (65-79 år) svarar i högre grad att de känner större oro för brottsligheten i Sverige idag än för fem år sedan, 73 procent respektive 79 procent jämfört med genomsnittet på 68 procent.
  • 39 procent upplever att otryggheten kopplat till brottslighet har ökat mycket i Sverige de senaste fem åren, medan 39 procent svarar ökat något, 16 procent ingen skillnad, 4 procent upplever att den minskat något, 0 procent upplever att den minskat mycket och 2 procent vet inte. Kvinnor och äldre svarar i högre grad att de upplever att otryggheten, kopplat till brottslighet, har ökat i Sverige de senaste fem åren. 81 procent respektive 84 procent jämfört med genomsnittet på 78 procent.
  • 43 procent upplever att politiker pratar betydligt mer om brottslighet idag än för fem år sedan, medan 34 procent svarar något mer, 10 procent lika mycket, 3 procent något mindre, 2 procent betydligt mindre och 7 procent vet inte.
  • 41 procent upplever att nyhetsmedia rapporterar betydligt mer om brottslighet idag än för fem år sedan, medan 36 procent svarar något mer, 12 procent lika mycket, 4 procent något mindre, 3 procent betydligt mindre och 5 procent vet inte.
  • Av dem som känner större oro för brottsligheten i Sverige idag än för fem år sedan svarar 66 procent att en av de främsta anledningarna är att brottsligheten har blivit grövre, 52 procent att det finns för få poliser, 43 procent att brottsligheten har ökat i Sverige, 27 procent att brottslingar oftare går fria idag än för fem år sedan, 23 procent att det skrivs mer om brottslighet och brottsutvecklingen i traditionella medier, 13 procent att det skrivs mer om brottslighet och brottsutvecklingen i sociala medier, 12 procent att människor i deras närhet pratar mer om brottslighet och brottsutvecklingen, 6 procent att de själva har drabbats av brottslighet, 6 procent att en närstående har drabbats av brottslighet, 1 procent inget av ovanstående och 1 procent vet inte.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är personer 18-79 år. Under perioden 24-30 maj 2018 genomfördes totalt 1001 intervjuer. Deltagarfrekvens var 63 procent. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

11 comments

http://www.dagensjuridik.se/2018/06/polisen-talar-bara-om-utlandska-ligo...
Den "marginella ökningen" av anmälningarna visar att brottsligheten är kommunicerande kärl. De flesta har genomskådat polisens desinformation då man påstår att t.ex. bostadsinbrotten minskar drastiskt och inte ser helheten bakom den "marginella ökningen" på 3 procent. Man avstår från att undersöka om minskningen i brottskategorier innebär att brottsligheten bara flyttat till andra områden - eller till andra brott. Den "marginella ökningen" innebär i Region Stockholm en ökning på 24 procent eller 1801 brott. Det är klart att en sådan osaklig redovisning innebär att oron ökar- inte bara i region Stockholm utan i hela Sverige ! Ligabrottsligheten är ett utmärkt exempel eftersom den anpassar sig och ständigt hittar nya inkomstkällor !

Naturligtvis har massmedias ständiga fokus på gängkrigen och snabbheten att föra ut detta till allmänheten givit intrycket att hela Sverige är i krig ! Sanningen är det handlar om några hundra som har utländsk bakgrund. Anna Dahlberg redovisade detta i en utmärkt ledare i Expressen söndag 24 juni. Problemet är att polisen inte klarar att skaffa fram bevisning som håller i domstol och att de eventuella straffen är för låga. Nu fick polisen släppa ytterligare tre som misstänktes i gängkrigen och den som klarade sig tack vare en skottsäker väst vill inte medverka i polisens utredning. Naturligtvis skapar detta misstro och otrygghet.

Jag förstår inte varför media inte fokuserar mera på att framhålla att brottsligheten för övriga minskar. Orsaken är att man till varje pris är överens med politiker och organisationer om att etnicitet är tabú !

Nu är det väl inte så enkelt att regelrätta brott är orsaken till den otrygghet allt fler upplever.

Mycket av det som idag kopplas till otrygghet är kopplat till de alltmer främmande attityder, beteenden och maktutövning som är verklighet i många svenska städer idag.
Subtila hot, antydningar om vedergällning och andra krav på "respekt" har idag tystat en stor del anständiga och laglydiga medborgare att ens komma på tanken på att polisanmäla brott.

I vissa städer så har dessa nätverk eller grupperingar i princip tagit över rollen som rättskipande part i samhället. När du vet att minsta tillrättavisning kan få mycket allvarliga konsekvenser i form av trakasserier och hot, så är steget ganska långt till att faktiskt göra en polisanmälan - och än mer främmande att vittna i domstol.

Att brotten minskar är självfallet en illusion. De har bara tagit andra former. Där heder och respekt uppbackat av ett våldskapital idag till stora delar ersätter rättskipning enligt svensk lag.

Att gemene man kommer tystna alltmer i framtiden är en given utveckling - och att dra sambandet med minskad brottslighet kommer få katastrofala följder.

Detta måste vara fake news.

För jag har i 3-4 års tid nästan dagligen läst i Aftonbladet och DN att vi aldrig har varit tryggare.
Och detta närmast utopialiknande tillståndet i vårt nya Sverige har ju dessutom bekräftats av experter på området som Malena Ernman, Magnus Betnér, Henrik Schyffert, samt Filip och Fredrik.

Att BRÅs statistik dom senaste åren har visat något helt annat, d.v.s. att nästan samtliga brott ökar kraftigt tycker jag att vi inte låtsas om.

Nej. På med skygglapparna igen, och slumra sött vidare.

Vad denna explosion av brott sedan beror på är ju vidare helt oviktigt.

https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-...

https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/qs/de-ar-mannen-som-val...

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rLKwKR/unik-granskning-112-pojkar-o...

Tja
Tillståndet är ju i alla fall sjävförvållat.
Som man bäddar/röstar får man ligga.
Och är huvudet dumt så får kroppen lida.

Röstar man för öppna hjärtan och inga murar så blir det ju så här.

Svensken i gemen förstår inte sambandet mellan orsak och verkan.

"Målgruppen för undersökningen är personer 18-79 år"

Ja, här har vi ytterligare bevis för hur tokigt Sverige är idag. Åldersdiskriminering.
Gamla påhoppade seniorer 80+ får inte ens uttala sig. Lyfter de inte på luren snabbt nog när Novus ringer? Eller nås de inte via dator?? 80+ är väl en betydande målgrupp för det onämnbara klientelet?

Sverige är känt i eu som självförnekare. Landet som aldrig erkänner sina misstsg. Varenda jävel på gatan social media o i vårat parti vet vad jag säger är sant, men demokrati hatande stofilerna här som anmäler mina inlägg tål inte höra sanningen. Det visar vilket korrupt pack som hänger här. Inte konstigt kriminella korrupta skit människor pryder svenska myndigheter o domstolaŕ idag och gjort i kompetens o jäv till ett yrke för sko sig själva på folks bekostnad som riktiga bedragare. Som kejsarens nakna kläder ber självförnekarna om en revolution. Kräkolk ta er lennart gejer norm o gräv ner er. Såna som er är ett hot mot sllt som heter utveckling.

Anmälningsstatistiken är missvisande! Hur många brott blir aldrig anmälda? Tre inbrott i vårt område i år är inte anmälda. Varför? Meningslöst att anmäla och dessutom svårt att få kontakt med Polisen. Mörkertalet är enormt. Vem anmäler stöld av leksaker i trädgården? Repor på bilen? För att ge några exempel.

Du har helt rätt, Jan ! Naturligtvis är den största orsaken till att människornas oro och otrygghet ökar - att brottsuppklarningen just på mängdbrotten närmar sig nollpunkten ! Det är det stora gisslet och det är just där drar polisen ner på insatserna till förmån för gängkrigen. Att då varje dag matas med hur polisen misslyckas med att lagföra gärningsmännen och att skjutningarna även geografiskt sprider sej- är förödande.

Det är tråkigt för oss som försöker driva en seriös debatt att några förstör intresset med plumpa och hatiska kommentarer.

”Det är tråkigt för oss som försöker driva en seriös debatt att några förstör intresset med plumpa och hatiska kommentarer”...

Stackars er.

Men. Om det är någon tröst så är det än tråkigare för oss. Oss 15%.
Vi som måste leva med konsekvenserna av årtionden av vansinne.
Ett vansinne inte skapat av politikerna, utan av väljarna.
Som med till dumhet gränsande naivitet har gått på alla lögner, i stil med ”vi skulle inte klara oss utan dom”. O.s.v.

Resultatet av detta ser vi nu i full blom.
Dagliga våldtäkter.
Dagliga skottlossningar.
Dagliga personrån. Ofta med äldre som offer.
Dagliga bilbränder.
60 no go zoner.
Böneutrop.
240 000 unga som lever under hedersförtryck. I Sverige!
Vi kommer att behöva arbeta till vi 75.
Kraftigt ökade skatter. Och ändock försämrad välfärd.
Fullt med dryga, skrikiga och skräniga __________ vart man än tittar.

Ställ detta mot våra ”plumpa kommentarer”. Tja......

Om man argumenterar mot "dyslektikern Sarnecki" har man tappat trovärdigheten i en kommentar som i det stora hela tog fram många sanningar.

Om man argumenterar mot "dyslektikern Sarnecki" har man tappat trovärdigheten i en kommentar som i det stora hela tog fram många sanningar.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.