Skip to content

Sju av tio känner större oro för brott idag än för fem år sedan - och att fokus på kriminaliteten har ökat

Foto: CKAB

Sju av tio svenskar känner en större oro för brottsligheten idag än de gjorde för fem år sedan. Samtidigt anser tre av fyra att nyhetsmedia rapporterar mer om brottslighet idag än för fem år sedan och att politiker pratar mer om brottslighet. Det visar en undersökning som försäkringsbolaget Trygg-Hansa har gjort.

 

- Utvecklingen går åt fel håll inom vissa brottskategorier och där krävs insatser från flera håll för att vända den negativa trenden, säger Niclas Ward, VD på Trygg-Hansa.

- Samtidigt finns det andra brottskategorier där utvecklingen står still eller är på väg åt rätt håll, vilket sällan uppmärksammas. Det är viktigt att diskussionen kopplat till brottslighet är saklig och faktabaserad, för att inte spä på den befogade oron med obefogad sådan.

Kvinnor och äldre oroligare
Trygg-Hansas undersökning har genomförts av undersökningsföretaget Novus och visar att 68 procent känner större oro för brottsligheten i Sverige idag än för fem år sedan och att 78 procent upplever att otryggheten kopplat till brottslighet har ökat under samma period.

Kvinnor och äldre är mer oroliga än män och yngre. 

Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes förra året 1,51 miljoner brott -  vilket är en marginell  ökning med 4 710 anmälningar jämfört med år 2016.

Tror att anmälningarna ökat
Allmänhetens uppfattning om brottsutvecklingen i Sverige varierar dock stort: 15 procent tror att antalet anmälda brott ökade mycket 2017 jämfört med 2016, 47 procent tror att de ökade något, 16 procent att det inte var någon skillnad och 17 procent att de minskade något.

Av dem som känner större oro för brottsligheten idag än för fem år sedan uppger två av tre (66 procent) att en av de främsta anledningarna är att brottsligheten blivit grövre medan drygt hälften (52 procent) uppger att det är för att det finns för få poliser och fyra av tio (43 procent) att det är för att brottsligheten har ökat.

77 procent upplever att nyhetsmedia rapporterar mer om brottslighet idag än för fem år sedan och lika många upplever att politikerna pratar mer om brottslighet.

Mer på Facebook
De politiska partierna fokuserar i allt högre utsträckning på brottslighet i sin kommunikation på Facebook.

Trygg-Hansas genomgång av de politiska partiernas Facebook-inlägg de senaste sex åren visar att andelen inlägg om brottslighet mer än tredubblats - från 2,5 procent till 9,5 procent. I snitt har sex procent av partiernas Facebook-inlägg de senaste sex åren handlat om brottslighet.

Resultat från undersökningen:

  • 15 procent tror att antalet anmälda brott ökade mycket 2017 jämfört med 2016, medan 47 procent svarar ökat något, 16 procent ingen skillnad, 17 procent minskat något, 0 procent minskat mycket och 5 procent vet inte.
  • 36 procent känner mycket större oro för brottsligheten i Sverige idag än för fem år sedan, medan 32 procent svarar något större oro, 27 procent ingen skillnad, 3 procent något mindre, 0 procent mycket mindre och 1 procent vet inte. Kvinnor och äldre (65-79 år) svarar i högre grad att de känner större oro för brottsligheten i Sverige idag än för fem år sedan, 73 procent respektive 79 procent jämfört med genomsnittet på 68 procent.
  • 39 procent upplever att otryggheten kopplat till brottslighet har ökat mycket i Sverige de senaste fem åren, medan 39 procent svarar ökat något, 16 procent ingen skillnad, 4 procent upplever att den minskat något, 0 procent upplever att den minskat mycket och 2 procent vet inte. Kvinnor och äldre svarar i högre grad att de upplever att otryggheten, kopplat till brottslighet, har ökat i Sverige de senaste fem åren. 81 procent respektive 84 procent jämfört med genomsnittet på 78 procent.
  • 43 procent upplever att politiker pratar betydligt mer om brottslighet idag än för fem år sedan, medan 34 procent svarar något mer, 10 procent lika mycket, 3 procent något mindre, 2 procent betydligt mindre och 7 procent vet inte.
  • 41 procent upplever att nyhetsmedia rapporterar betydligt mer om brottslighet idag än för fem år sedan, medan 36 procent svarar något mer, 12 procent lika mycket, 4 procent något mindre, 3 procent betydligt mindre och 5 procent vet inte.
  • Av dem som känner större oro för brottsligheten i Sverige idag än för fem år sedan svarar 66 procent att en av de främsta anledningarna är att brottsligheten har blivit grövre, 52 procent att det finns för få poliser, 43 procent att brottsligheten har ökat i Sverige, 27 procent att brottslingar oftare går fria idag än för fem år sedan, 23 procent att det skrivs mer om brottslighet och brottsutvecklingen i traditionella medier, 13 procent att det skrivs mer om brottslighet och brottsutvecklingen i sociala medier, 12 procent att människor i deras närhet pratar mer om brottslighet och brottsutvecklingen, 6 procent att de själva har drabbats av brottslighet, 6 procent att en närstående har drabbats av brottslighet, 1 procent inget av ovanstående och 1 procent vet inte.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är personer 18-79 år. Under perioden 24-30 maj 2018 genomfördes totalt 1001 intervjuer. Deltagarfrekvens var 63 procent. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt